Výstava – Závody

Po druhé světové válce byla opět možnost provozovat modelářské aktivity. Patřilo k nim, kromě stavění modelů, sdružování v klubech a také závody. V Kamenných Žehrovicích se závody odehrávaly na pláních za vesnicích u Sv. Vojtěcha.

Každá soutěž byla vždy velká událost. Účast bývala hojná a scházelo se mnoho modelářů. A nejen to, na modelářských soutěžích bývalo i hodně diváků. To již dnes v podstatě neuvidíte.

Uvádíme dochované fotografie ze závodů, které se konaly v roce 1946. Od vesnice na místo konání se táhly davy modelářů, jejich pomocníků a diváků. Jenom pro představu, samotných modelářů se zúčastnilo 200.

Na místě pak byla vykonána technická přejímka modelů. Modely byl zváženy, přeměřeny a porovnány s podklady, nebo plánky.

Mezitím se dostavili diváci, kteří čekali na první vzlety modelů po zahájení soutěže.

Vzhledem k velké účasti modelářů v různých kategorií, se bylo na co dívat.

Později se pořádání závodů přesunulo na dolní plochu letiště Aeroklubu Kladno u Velké Dobré. Zde se konají závody dodnes. Je ale pravdou, že prostor pro modeláře je s postupem času velmi omezen. Je to dáno jak přísnějšími předpisy, tak především provozem na tomto letišti.

Zde jsou fotografie z osmdesátých let minulého století. Vladimír Horák a Radoslav Čížek při přípravě na další kolo soutěže kategorie RCV1. Radoslav Čížek kontroluje Horákovy výkony z předešlých kol ze startovního lístku.

Velkou akcí, která byla pořádána naším klubem na letišti Velká Dobrá, byl Memoriál Jiřího Smoly. Na tuto mezinárodní soutěž dojížděl i známý maďarský modelář a aerodynamik Dr. Benedek. S Radoslavem Čížkem jej pojilo mnohaleté přátelství.

Radoslav Čížek, jako ředitel soutěže, a Vladimír Horák vyhlašují výsledky soutěže.

A šťastní vítězové jedné ze zimních soutěží házedel v kategorii mladších žáků.

V současné době klub pořádá každoroční seriál soutěží především pro mládež pod názvem „Žehrovské házedlo“. Letos se koná již desátý ročník.

Skupinové foto ze 7. ročníku soutěže v roce 2018.

Jiří Hloušek mladší se právě pokouší o soutěžní let.

Naši špičkoví házedláři, otec a syn Slavíkovi.

Další naše skvělá házedlářka Bára Zábranská, která lehce poráží i zkušené muže.

Otec Pavel a na start připravený syn Radek Bačina.