Kroužky

Práce s mládeží

Práce s mládeží je základem každého modelářského klubu. Vychovávat nové modeláře je úkol, který náš klub plní již řadu let. Pokud nejsou mladí modeláři, klub postupně odumře, protože si nedokáže vychovat pokračovatele.

Mladí modeláři se rekrutují z řad školáků ideálně mezi desátým až dvanáctým věkem. Důležitý je zájem o modelařinu, zájem o leteckou techniku. Dalším důležitým faktorem je manuální zručnost a schopnost pochopit plánek. Děti potřebují mít smysl pro detail a určitou sílu, aby mohly uříznout či vybrousit balsové díly, které jsou součástí konstrukce modelu.

Tyto vlastnosti se snažíme podpořit a rozvinout postupnými kroky. Mladí modeláři nejprve staví jednoduché házecí kluzáky a postupně přecházejí na složitější konstrukce. Postupem času se naučí orientovat v pláncích, řešit složitější mechanismy. Současně se dozvědí, jak nastavit model tak, aby létal, jak model vypustit, tak aby jej nerozbili ihned při prvním startu.

Postupem času mohou stavět radiem řízené modely, které budou schopni postavit v určité kvalitě a za rozumný čas. Sami děti se pak mohou rozhodovat společně s instruktory, jakou kategorii modelů létat, dle toho, ke které mají neblíže, kde jsou úspěšní.

Děti staví modely v kroužku, ale postupem času mohou stavět i doma, pokud mají podmínky, tedy prostor. Broušení, řezání potahování modelů s sebou přináší odpad v podobě pilin, odřezků či odstřižků. Lakování modelů je spojeno s výpary. Proto ne každý může doma modely lepit, pokud není dílna.

Klub pro mládež pořádá soutěže, které dávají prostor pro odzkoušení modelu, podněcují k výkonu a mohou být motivací pro další stavbu. Tyto soutěže jsou pořádány ve víkendových termínech v době školní docházky. Neměl by být tedy problém, aby se děti zúčastňovali.

V případě, že se dítě zúčastní minimálně třech soutěží, je zapsán do celorepublikového žebříčku. Je tedy možné se podívat, jak vypadají jeho výkony ve srovnání s ostatními. Odměnou aktivním mládežníkům může být přidělení stavebnice či jiného materiálu svazem modelářů. Chápeme to jako odměnu ve vztahu k práci dítěte v kroužku.

Modelařina tedy není jen stavba modelů, ale i aktivní létání. Pokud dítě pouze staví, ale nelétá, je o jednu polovinu zážitku ochuzeno. Pobyt venku, pohyb po letišti, je také součástí této disciplíny.

Pokud vás a vaše dítě tato činnost zaujala, máte o ni zájem, můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář.