Pro rodiče

Pro rodiče

Zájemci o modelářskou činnost se mohou přihlásit do našeho klubu buď přímo, nebo prostřednictví modelářských kroužků, které náš klub zaštiťuje.
Minimální věk pro vstup do kroužku je 8 let, ale doporučujeme, aby byli zájemci starší. Důvodem je úroveň motoriky a fyzická síla, kterou je potřeba mít například pro řezání či broušení.

Zájemci se u nás mohou naučit manuální zručnosti, přesnosti a orientaci v nákresech a plánech. Také se dovědí informace o historii letectví, aerodynamice počasí a dalších potřebných věcech, které patří k leteckému modelářství a letectví vůbec. Součástí naší činnosti není jen a pouze stavba modelů letadel, součástí jsou i zkušenosti z létání s těmito modely a v neposlední řadě i soutěže.

Náš klub během kalendářního roku pořádá seriál soutěží, který je zaměřen na mládež a dává příležitost si nejen ověřit, že model dobře létá, ale podporuje i pobyt na vzduchu, pohyb v přírodě a podporuje soutěžní duch. Není nad dobrý pocit, že model létá a je schopen konkurovat ostatním. Diplom či medaile ze soutěže, je pak dobrou motivací pokračovat.

Modelaření začíná získáváním zkušeností ze stavby letadel. Nejprve se staví jednoduché modely házecích kluzáků, pak složitější konstrukce. Ti adepti, kteří získají určitou zručnost a jsou schopní se orientovat v plánech, mohou pokračovat například radiem řízenými modely. Klub může adeptovi poskytnout RC soupravu, kterou může pro začátek využívat. Zkušení vedoucí jsou schopní po dohodě s dítětem poradit, kterou soutěžní kategorii zvolit, která je mu nejbližší, a ve které je dítě schopno uspět, neboť jak bylo popsáno výše, úspěch je motivací. Přesto závodění není v tomto oboru podmínkou, důležitá je radost z toho, co dítě dělá.

Pokud děti vstupují do modelářského kroužku, rodiče by měli takové děti podporovat, nejen tím, že se zajímají o to, co v kroužku vyrobili, ale také tím, že si najdou čas s dětmi zajít či zajet na tréninkové létání a pak i na soutěž. Děti ocení jejich podporu. Rodiče by měli vnímat dětský zájem o toto odvětví a podpořit jej. Spolupracovat s klubem či kroužkem alespoň jako dovozce dítěte na letiště či místo pořádání vybraných modelářských akcí. Informace sledovat na našich webových stránkách. Bez spolupráce rodičů je pak kroužek pouhou úschovnou dětí.