Znak klubu

Znak klubu

Náš znak navrhl a nakreslil Radoslav Čížek pravděpodobně ještě před vznikem klubu ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století. Pověst dle pamětníků praví, že Radoslav Čížek pocházel z rodiny, která měla hospodářství, a pravděpodobně domácí husy byly jednou z inspirací. Můžeme se tedy domnívat, že je zde zobrazena husa, tedy „Žehrovická“ husa.

Znak obsahuje žluté pole, na kterém je červený letící pták v červeném kruhu. Tento má pravděpodobně modrou barvu. Písmena KŽ byla červená. Pták vždy letí zprava do leva, takže jej nelze umístit zrcadlově na model, například na pravou stranu trupu.

Později přibyla další část znaku, písmena LMK. Nápis LMK byl původně červený, stejně tak písmena KŽ (Kamenné Žehrovice). Domníváme se, že později mohla být písmena i černá.

V padesátých letech nosili členové klubu znak na oblečení v podobě výšivky, když se zúčastňovali soutěží nebo obecně reprezentovali klub. Tuto výšivku nechal vytvořit Radoslav Čížek. Jedna taková se nám dochovala až do dnešních dob. Viz fotografie níže.

Znak klubu byl malován i na potah modelu. Zpravidla jej modeláři umisťovali na pravé či levé „ucho“ doplněné svislými pruhy. Později přibyla na modelech velká modrá písmena KŽ, která časem malování složitého znaku nahradila.

V dalších desetiletích se již znak klubu na modelech v podstatě neobjevoval.

Po vzniku klubu SAM 95 Bohemia, který rovněž zakládal Radoslav Čížek, byl znak použit jako základ pro logo klubu historických modelů.