Vítejte v klubu

Vítejte v klubu

Náš modelářský klub je součásti Svazu modelářů, jsme jeho pobočným spolkem. Naší hlavní náplní je stavba a létání s leteckými modely.

Zaměřujeme se na létání s volnými modely jako jsou kluzáky kategorie házedel, A3 nebo A1, modely poháněné gumou a v neposlední řadě RC modely.

Náš klub tradičně vychovává mladé modeláře, kteří jsou pak našimi pokračovateli. Pro tyto naše mladé naděje máme otevřené modelářské kroužky a pořádáme soutěže.

Náš klub má bohatou historii s řadou úspěchů našich členů v podobě získání mnoha titulů na různých mistrovských soutěžích v minulosti i přítomnosti.

Modelářský sport je především zábava pro všechny, které těší něco budovat, stavět a zabývat se leteckou technikou. Je to zábava pro malé i velké, bez rozdílu věku a pohlaví. Důležité je nadšení, touha být v takové komunitě lidí a spolupracovat s ostatními. To vše je samozřejmě podmíněno dodržováním pravidel a disciplíny.