Naše kroužky

Naše kroužky

Klub v současné době provozuje modelářský kroužek pro děti.

Základní škola Kamenné Žehrovice
Adresa:                 Karlovarská třída 150, Kamenné Žehrovice
Kdy:                       Pondělí 16:30 – 18:30
Vedoucí:              Jiří Hloušek, Pavel Bačina