Naše kroužky

Naše kroužky

Klub v současné době provozuje dva modelářské kroužky pro děti. Jsme rádi, že jsme mohli opět znovu otevřít kroužek v obci Kamenné Žehrovice díky poptávce po tomto druhu činnosti. Druhý kroužek dlouhodobě vedeme v Kladně v zařízení Labyrint – středisko volného času.

Základní škola Kamenné Žehrovice
Adresa:                 Karlovarská třída 150, Kamenné Žehrovice
Kdy:                       Středa 14:00 – 16:00
Vedoucí:              Vladimír Kostečka, Pavel Bačina

Labyrint – středisko volného času
Adresa:                 Arbesova 1187, Kladno
Kdy:                       Pondělí 16:00 – 18:00
Vedoucí:              Jiří Hloušek