Radoslav Čížek

Radoslav Čížek se narodil 18.5.1921 v Kamenných Žehrovicích. Z jeho rýsovacího prkna vzešlo několik desítek plánů modelů nejrůznějších kategorií.

Za války pracoval jako letecký konstruktér, a měl tedy nejvíce znalostí a zkušeností s leteckou teorií i praxí. Modely, které navrhoval byly velice úspěšné, měly skvělé letové vlastnosti, a staly se častým vzorem pro ostatní modeláře a konstruktéry. Se svými modely se Čížek zúčastňoval různých závodů po celé republice (tehdejším Československu), a nejen to, získával zkušenosti na mezinárodních kolbištích.

V padesátých letech pak založil modelářský klub LMK Kamenné Žehrovice a sám vedl několik modelářských kroužků nejen v obci Kamenné Žehrovice, ale i v okolí.

Foto Jana Cimbury, zdroj: SAM95

Konec čtyřicátých a začátek padesátých let bylo období Čížkových volných kluzáků. Tyto modely se staly legendou. Modely jménem Delfín, Luňák, Žehrovice, Sokol, Káně jsou dodnes stavěny pro závody v kategoriích historických modelů. Vyznačují se určitou elegancí a jasným rukopisem konstruktéra.

Vrcholem Čízkovy závodní činnosti byla účast na mezinárodních závodech a mistrovstvích s modely poháněnými gumou kategorie Wakefield. Nejprve se účastnil sám jako závodník, a později i jako úspěšný trenér. Roky 1955–1959 byly velmi úspěšnou érou naší reprezentace.

zdroj fotografie : SAM95

Ve stejných letech pak vznikají další konstrukce, a to v nové, tzv. severské, kategorii A2 (dnes F1A). V šedesátých létech se pak Radoslav Čížek věnoval národním kategoriím A1, později A3, nebo například upoutaným modelům, motorovým maketám atd.

Jeho plánky byly zveřejňovány nejen v tuzemských časopisech, ale i v zahraničních, například Aeromodeler. Byl kontaktován západoněmeckým výrobcem modelů a modelářských potřeb, firmou Graupner, aby pro ně připravil model, který bude průmyslově vyráběn. Tak vzniklo slavné AMIGO, dlouhá léta velmi populární stavebnice RC modelu.  Konec šedesátých let byl již plně ve znamení rádiem řízených modelů. V té době Radoslav Čížek nakreslil několik modelů kategorie V1, RC modelů řízených kolem jedné osy.

V sedmdesátých letech vzniká slavný Admirál, větroň, který sklízel úspěchy v kategorii V1. O něco později byla zkonstruována jeho evoluční verze Admirál 3, která byla úspěšná v kategorii V2. V té době Radoslav Čížek stále vede klub a kroužek v Kamenných Žehrovicích.

Počátkem devadesátých let pak zakládá klub historických modelů SAM95 Bohemia, který je součástí mezinárodní organizace The Society of Antique Modelers.

zdroj fotografie: SAM95

Za svou dlouholetou úspěšnou činnost získal titul Zasloužilý mistr sportu. V roce 1996 byl uveden do Síně slávy klubu The Society of Antique Modelers.

Je držitelem Aeromodelling Gold Medal. Tu mu v roce 2000 propůjčila Fédération Aéronautique Internationale za celoživotní přínos leteckému modelářství.

Radoslav Čížek zemřel 7.3.2005.

Zdroj: pamětníci, články pro SAM95, SAM78, KHMM.