Výstava – Poděkování


Na výstavě se podíleli:

LMK 205 Kamenné Žehrovice p.s.

SAM 95 Bohemia z.s.

Obecní úřad Kamenné Žehrovice


Modeláři, kteří zapůjčili modely:

Jaroslav Drnec, Jaroslav Netáhlo, Jiří Bělohlávek, Jiří Hloušek, Jiří Hloušek ml., Jiří Hruška, Josef Harapát, Josef Kubeš, Karel Vitner, Michal Kohutič, Milan Dubský, Pavel Bačina, Tomáš Pengl, Jan Stříteský, rodina Horákova, Vladimír Kostečka, Vladimír Kozák, Miroslav Macků, František Brož, Boleslav Adámek


Zvláštní poděkování:

paní Aleně Hesslerové s rodinou

paní starostce Soně Černé

panu Josefu Harapátovi

rodině Horákových


Všem jmenovaným a dalším děkuje autor výstavy:

Jiří Hloušek