Výstava – Society of Antique Modellers – SAM95 Bohemia

V druhé polovině osmdesátých let minulého století se Radoslav Čížek začal zajímat o historické modely. Aby také ne, když jeho konstrukce přímo vybízely k tomu, aby se jako historické modely stavěly. Ve zmíněném čase začal organizovat závody historických modelů na Kladně. Současně publikoval své konstrukce, tehdy již historické, v časopise Modelář.

Po „Sametové revoluci“ pak logicky tato jeho snaha vyvrcholila členstvím v našem prvním klubu historických modelů, který byl v republice založen podle amerického vzoru, SAM78. Radoslavovo členství v klubu však trvalo jen krátce (necelé 3 roky). Radoslav cítil, že musí jít svou vlastní cestou, a tak v roce 1993 zakládá nový klub, nový SAM, ten svůj. Tak vznikl SAM95 Bohemia.

Registrace klubu proběhla korespondenčně. Listina vydaná koordinátorem v centrále SAMu došla poštou.

Znak klubu vyšel z původního znaku LMK Kamenné Žehrovice, v barvách podkladu ve žluté barvě a „žehrovická husa“ v barvě červené. Písmena SAM95 a nápis Bohemia v tmavě modré barvě. Přívlastek „Bohemia“ byl doplněn na spodek původního loga. Uvádíme současný znak klubu.

Prvním předsedou ale nebyl Radoslav Čížek (ten byl až druhým v pořadí), ale   Jiří Balej, odchovanec žehrovického klubu. Radoslav Čížek se ujal redakce interního časopisu s názvem Informační listy, který vycházel pětkrát do roka.

(Naše elektronické kopie jsou velmi nekvalitní, protože jde o kopie kopií.)

Časopis měl nebývalou úroveň, byť technika tvorby a vydávání se spíše blížila samizdatu. Radoslav jednotlivé články psal na stroji, do textů dolepoval fotografie a pak se celé číslo kopírovalo. Kvalita kopií nebyla nijak závratná. Radoslav využíval naplno své kreslířské schopnosti, aby členům přiblížil plánky modelů, které neznali. Fotografiemi dokládal existenci modelů.

Radoslav využíval svůj kredit v zahraničí, získával zahraniční časopisy a čerpal z nich. Takové možnosti členové do té doby neměli. Za dobu působení v klubu vytvořil Radoslav celkem 76 čísel. Oficiálně byl redaktorem Informačních listů do čísla 82. V té době Radoslava zlobilo zdraví, a tak mu pomáhal Jirka Balej. To bylo v roce 2004.

Na podzim roku 1999 byl Radoslav Čížek zvolen prezidentem klubu. Ve funkci setrval až do podzimu roku 2002, kdy jej nahradil František Dvořák.

Během několika let se členská základna SAM95 rozrostla na 100 členů. Klub měl členy ze zahraničí, právě díky vysokému kreditu Radoslava Čížka. Členové v té době byli z USA, Německa, Rakouska či Švýcarska.

V současné době má klub 56 členů. Všichni členové jsou z České republiky. Pokračujeme v myšlence létat a propagovat historické modelářství. Informační listy jsme vydávali až do roku 2020. Nyní je tedy poslední číslo 164. Doba je jiná, přešli jsme na modernější medium, naše klubové webové stránky. Zde uveřejňujeme nejaktuálnější informace včetně odborných článků.

Viz stránky SAM95