Výstava – Znak klubu

Od založení klubu má LMK Kamenné Žehrovice svůj znak. Tento znak navrhl a nakreslil Radoslav Čížek.

Pověst praví, že jednou z inspirací byla i domácí husa, protože Radoslav Čížek pocházel z rodiny, která měla hospodářství. A tak pamětníci ústřední motiv znaku nazývají „Žehrovická husa“.

Znak obsahuje žluté pole, na kterém je letící pták v červeném kruhu. Má pravděpodobně modrou barvu. Písmena KŽ byla červená. Pták vždy letí zprava doleva, takže jej nelze umístit zrcadlově na model, například na pravou stranu trupu.

Nápis LMK byl původně červený, stejně tak písmena KŽ (Kamenné Žehrovice). V jiných případech byl pták červený a nápisy modré.

Radoslav nechal znak vyšít a tehdejší členové jej nosili, jistě hrdě, na svých oděvech. Toto je výšivka, kterou nosil Vladimír Horák.

Stačí se podívat na fotografie z té doby a zjistíte, že výšivku modeláři opravdu nosili.

 Na fotografii je František Dvořák.

Radoslav Čížek s modelem Žehrovice 2.

František Dvořák s modelem Radoslava Čížka Žehrovice 2

Miroslav Peterka a model Luňák

Znak klubu byl malován i na potah modelu. Zpravidla jej modeláři umisťovali na pravé či levé „ucho“ doplněné svislými pruhy. Později přibyla na modelech velká modrá písmena KŽ, která časem malování složitého znaku nahradila.

Varianty

Znak Radoslav Čížek uváděl i na svých stavebních plánech modelů, které byly vydány tiskem. Znak se pomalu vyvíjel a měnil tvar, jak „Žehrovské husy“, tak písmen. Na některých plánech se objevovala i jiná písmena než KŽ. Znak ještě doplnila zkratka LMK.

Znaky z let 1952 – 1954,

které Radoslav Čížek zakreslil do stavebních plánů. Stavební plány modelu Sokol, BE-50 Beta, Z- 22 Junák, Praga E-114.

Znak z roku 1981 umístěný na stavebním plánu modelu A3 Arabela.

Současnost

Znak jsme pro naše potřeby rekonstruovali. Použili jsme již software, ve kterém Pavel Bačina provedl nákres znaku nového, který ctí původní předlohu. Znak jsme pak doplnili barvami, které se blíží původnímu barevnému schématu.

Tento znak je od roku 2020 oficiálním znakem klubu LMK Kamenné Žehrovice.