531-A

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětí1730 mm
Rok vznikuNení doloženPlocha—-
Rok Publikace2003Váha—-

Model byl prvně publikován v Informačních listech číslo 59 v roce 2003. Pokud model porovnáme s dalšími v té době publikovanými modely, zjistíme řadu prvků, ( např. velká směrovka, použití profilu o tloušťce 8% , celobalsový trup včetně potahu s krátkou nosovou částí a průřezem, značně se odlišujícím od ostatních konstrukcí,) které opravňují k tvrzení, že pokud model vznikl nebylo to v roce 1953, ale spíše spatřil světlo světa mnohem později.

Od určité doby Radoslav Čížek začal chybně uvádět dobu vzniku modelů. U autora asi došlo k chybné úvaze či propojení událostí. Čížek pravděpodobně přestal kontrolovat svůj archiv a byl přesvědčen, že letopočty uvádí správně. Takto došlo k posunu vzniku modelů jako je A2 Čáp, A2 Expe, Žehrovice 2 a další. Ale to může být jen čistá spekulace.

Článek byl doplněn fotografií modelu z roku 1967. Tento model není 531-A.

Uvádíme odkaz na článek, který se zabýval modelem 531-A a který se pokouší upřesnit původ modelu.

Plán z IL je zobrazen v Almanachu konstrukcí Radoslava Čížka od Richarda Metze 2001.

V roce 2009 v časopise RC Revue číslo 11, byl publikován plán nakreslený Ing. Milošem Mikulkou s úpravou pro elektromotor.