Káně

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětí1900 mm
Rok vzniku1948Plocha44,45 dm2
Rok Publikace1949Váha533 g

Model byl navržen, ( jak uvádí sám konstruktér v IL č.30 )  počátkem roku 1948. Na plánku firmy Vyjalet  i vydavatelství Naše vojsko je uvedeno datum 28.3.1948. ( na VOP u plánku Naše vojsko je uvedený datum 21.4.1948. Dle pamětníků se jednalo o běžnou praxi Radoslava Čížka, který dodával do svých kroužků podklady po částech).

Model byl navržen pro mladé modeláře ve věku 14-15 roků, jako jejich první výkonný model . Bývalý československý reprezentant  ve větroních  Česlav Rak (*1930- 2004) o modelu Káně  do jednoho z prvních čísel Zpravodaje samu 78 napsal. „ Model Káně, když se objevil na soutěžích dokázali i mladí žáci model vždy vytáhnout na provázku o délce 100 metrů až nad hlavu.  Na rozdíl od tehdy používaných modelů například Janošíka, se kterým to byl problém.“

Rozpětí křídla 1900mm ( ve stavební rovině 1920mm) hloubka křídla 200 mm

Profil Goetingen – G-501  12%.  Plocha křídla 36 dm2, štíhlost křídla 10.

Rozpětí VOP 710 mm hloubka VOP 130 mm, plocha VOP 8,45 dm profil VOP Clark-Y.

Celková plocha: 44,45 dm.

Průřez trupu předepsaný pro model Káně byl: L2 = 1300×1300 mm = 1690000 mm2  : 200 = 8450 mm2 = 84,5 cm2.

Na výkrese v časopise Letectví z roku 1949 je uvedený průřez trupu 0.78 dm2 což by bylo mimo pravidla.  Po proměření  stavebního plánuje je velikost průřezu trupu 0.94 dm2.  Což pravidlům bohatě stačí.

První zmínka o modelu Káně byla v časopise Letectví v roce 1949. Z pera vedoucího rubriky modelářství Jiřího Smoly, včetně fotografie, popisu  konstrukce modelu a informativního výkresu (který ale obsahoval malé odchylky od později vydaných plánů). Vzdálenost žeber od sebe 60 mm. (viz stavební plán)

Další informativní obrázek publikoval Vladimír Procházka ve své brožuře „Větroně roku 1949“.

Na obrázku je chybné okótování rozpětí  křídla .

V Informačních listech číslo 75  zveřejnil Radoslav Čížek fotografii prvních modelů Káně postavených v kroužcích, které vedl v roce 1948.

Zde jsou snímky Káněte z fotografického archivu klubu.

Na model Káně byl vydán stavební plán  ve firmě Jaroslava Vyskočila „Vyjalet“. Tento plánek vydaný v měřítku 1:1 je  navíc  důkladně okótován, jak se v této době ještě přenášelo z konstrukce leteckých továren.

V roce 1951 byl přepracovaný plánek modelu Káně vydán nakladatelstvím „Naše vojsko“. Ve výkresu nakresleném Radoslavem Čížkem jsou zakresleny některé úpravy, z roku 1950, jako prodloužení spodního potahu trupu překližkou, zesílení  přepážek trupu vlepením lišt. Tvarově zůstal model stejný, jak byl navržen v roce 1948.

Stejný plánek jako byl vydaný nakladatelstvím „ Naše vojsko“ v roce 1950,   byl vydán Jiřím Kalinou počátkem  devadesátých let minulého století pro zájemce v klubech SAM.

 Kopii  původního plánku  z Našeho vojska prodával ve své prodejně i Jaroslav Rybák ze Svitav po roce 1991.

Tento stavební plán je publikován od roku 2019 i na webu Outerzone.

V sedmdesátých nebo osmdesátých letech se model objevil v časopise ABC. Bohužel netušíme číslo ani rok. Objevili jsme pouze kopii stránek s článkem, který napsal pan Václav Šorel. Ilustraci kreslil Jaroslav Velc.

Radoslav Čížek nakreslil do Informačních listů číslo 30 v  roce  1998 malý informativní plán na formátu A4. ( vzdálenosti mezi přepážkami jsou mírně rozdílné od plánku fy. Vyjalet.)  Plánek doplnil popisem konstrukce modelu, vzpomínkami z jeho stavby v kroužcích, které vedl a vše doplnil několika fotkami z jeho archivu.

Součet vzdáleností přepážek trupu  nedává  v souhrnu  -délku trupu 1300 mm.

Na spodním snímku je ukázka motorizace větroňů konce čtyřicátých let.

Poslední stavební plán zpracoval ing. Miloš Mikulka (pomocí PC) a publikoval v modelářském časopise RC Revue číslo 9 v roce 2019.

Zvětšené fotografie modelu Jiřího Hrušky.

Nedávno zesnulý František Dvořák s RC kánětem. Fotografie je z časopisu Modelář číslo 10 z roku 1993.

Plán ke stažení zde: