Luňák a Luňák II

KonstruktérRadoslav ČížekStavební rozměr křídla Luňák 2200 mm
Luňák II 2500 mm
Rok vznikuLuňák 1949
Luňák II 1952
Celková plochaLuňák 54,85 dm2
Luňák II 63,45 dm2
Rok Publikace Luňák II 1952Váha Luňák 659 g
Luňák II 880 g

Větroň Luňák  je možné zařadit mezi nejúspěšnější model  žehrovického modelářského klubu na rozhraní  čtyřicátých  a padesátých roků minulého století.  S mírnou nadsázkou je možné tento model  považovat  za nejlepší model  (větroň) své doby v celé ČSR.

Radoslav Čížek  Luňáka  navrhl jako další  model pro členy svých 3 modelářských kroužků. Vznik modelu  je datován  dnem 19.1.1949 a podle vzpomínek Radoslava Čížka bylo Luňáků v jeho modelářských  kroužcích postaveno  15 – 17 a dalších 6 Luňáků postavili dospělí modeláři  žehrovického klubu.  A tak se  mezi roky 1949-1950 objevovalo na soutěžích v okolí Kamenných  Žehrovic   21 – 23 modelů. Takové množství  se muselo projevit i ve výsledkových listinách. Navíc  majitelé  Luňáka byli  i vyspělí modeláři a tak umístění na předních místech výsledkových listin bylo vcelku pravidelné.

Nákres modelu Luňák nebyl nikdy publikován. Můžeme se domnívat, že nebyl zájem předávat „rodinné stříbro“ ostatním, nebo jak později vysvětloval Radoslav Čížek, nedostal se do tisku z důvodu časového plánu nakladatelství.

V našem archivu máme skeny původních plánů, které jsme postupem času obejvili. Vše je možné stáhnout.

Originální plán žeber.

Originální plán s přepážkami

Výškové kormidlo z první verze modelu Luňák

Originální křídlo pro rozpětí 2200 mm.

Nákres modelu Luňák II (ten s rozpětím 2500 mm), byl uveřejněn až v Leteckém modeláři číslo 11 z roku 1952.

Na Mistrovství ČSR v roce 1949 konaném v Brně s Luňákem zvítězil v kategorii větroňů  – juniorů Jan Cimbura z Kamenných Žehrovic   V roce soutěže měl 14 roků, což bylo obdivuhodné.  V kategorii seniorů byl Josef Vlach  také člen LMK Kamenné Žehrovice  s Luňákem na 3. místě.

V komentáři je chybně uvedené rozpětí 2,4 metru.

Uvádíme fotky z našeho archivu

Při konstrukci Luňáka navázal  Radoslav Čížek na své předchozí konstrukce Sokola 1 z roku 1946 i Delfína z roku 1949. Tyto modely „darovaly  křídlo“ s profilem MVA 301 a hloubce 210 mm. Toto křídlo  bylo   pro Luňáka mírně upraveno. Bylo prodlouženo o dvě žebra po 50 mm na  stavební rozměr 1100 mm  u polorozpětí. Přesně v polovině (550 mm od obou okrajů ) křídlo lomil do „W“.  VOP navrhl jednoduchou obdélníkovou s eliptickým zakončením o hloubce 150 mm. Stavebním rozměr  VOP byl 900 mm a byla rozdělena na dvě poloviny, které se spojovaly vyměnitelnou spojkou z překližky a byly pojištěny gumovými oky. (  Polovina VOP měla  stavební rozměr 450 mm, kde bylo 8 žeber po 50 mm + 50 mm ke koncovému oblouku). Profil byl 10% Clark-Y.  V počátcích Radoslav Čížek laboroval se vzepětím VOP.  U většiny modelů se ustálilo na 15°,  když byl použit trup se spodní SOP.

I tvar trupu  byl  stavebně velmi podobným modelům Káně a Delfín, Jen byl mírně prodloužen. V jednom případě byla použita i křížová kormidla. Jak dokazuje přiložený snímek.

V roce 1952 byl Luňák svým konstruktérem modifikován na verzi Luňák  II, který postavil Miroslav Peterka a na  podzimní soutěži v Kamenných  Žehrovicích se s ním umístil na 2 místě.

 Čím se tato verze lišila  od původního Luňáka?  Změn bylo minimálně. V křídle  byla na každé polovině  ve střední části přidána 3 žebra po 50 mm, čímž se střední část prodloužila z 550 na 700 mm. Stavební rozměr křídla se změnil z 2200 mm na 2500 mm. U modelu byla upravena  i VOP. Na každé polovině bylo přidáno po jednom žebru po 50 mm. Celkový stavební rozměr VOP činil 1000 mm. Trup byl použit stejný , jaký byl u původního modelu.

Malý informační výkres publikoval Radoslav Čížek v Leteckém modeláři číslo 11/1952.  I s dalšími úspěšnými modely ze  Žehrovické  podzimní soutěže. Stejné  malé výkresy  zaslal i Franku Zaicovi do USA, který je publikoval ve své světově uznávané ročence  v roce 1953. 

Radoslav Čížek nakreslil malý stavební plánek do IL 11 a o něco později i stavební výkres  v měřítku 1:1, který vydal na své náklady.

Pokud porovnáte náčrtek trupu z roku 1952 a plánek z devadesátých let, zjistíte, že původní trup byl v přední části štíhlejší, než byl nakreslen později.

Stejný výkres jako  v IL 11 v roce 1994 zveřejnil i v časopise Modelář číslo 10 z roku 1994.

Zde je možné stáhnout stavební plánek, který Radoslav nakreslil v devadesátých letech.

Seznámení s dalšími informace je možné v níže uvedením článku.

Na základě studie fotografií jsme dospěli k názoru, že model Luňák byl Radoslavem Čížkem prezentovánjako nový model Žehrovice 2. O tom pojednává níže uvedený článek.

Letní pohoda v Lipencích s Luňákem Honzy Hrušky.