Zefír 55

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětíZefír 55 1520 mm
AMA-54 1750 mm
Rok vznikuZefír 55 1955
MA2-54 Nedoloženo
AMA-54 Nedoloženo
PlochaZefír 55 35,55 dm2
AMA-54 32,95 dm2
Rok PublikaceZefír 55 1987
MA2-54 1995
AMA-54 2000
MotorZefír 55: Bušek 2,3 cm3
MA2-54 a AMA-54: AMA 2,5 cm3

Obecně lze říci, že samotný model Zefír 55 a navazující modely AMA-54 a MA2-54 jsou problematické. Existuje pouze jedna jediná fotografie modelu s křídly a výškovkou z A2 Expe. Dle uvedených dat vzniku by modely existovaly spíše ve stejný čas, ale vzhledem k textům, které Radoslav Čížek připojil, modely na sebe navazovaly.

Od určité doby Radoslav Čížek začal chybně uvádět dobu vzniku modelů. U autora asi došlo k chybné úvaze či propojení událostí. Čížek pravděpodobně přestal kontrolovat svůj archiv a byl přesvědčen, že letopočty uvádí správně. Takto došlo k posunu vzniku modelů jako je A2 Čáp, A2 Expe, Žehrovice 2 a další. Ale to může být jen čistá spekulace.

Zefír 55

Model byl poprvé publikován v roce 1987 v časopise Modelář číslo 8.

V článku R. Čížek zmiňuje toto:

Tudíž připojená fotografie neodpovídá původnímu modelu. Přiložená fotografie k článku je pozdější model, který byl později nazván AMA 54. Radoslav originální fotku Zefíra asi nenašel. Což je nakonec dobře, protože se tím pádem dochoval do dnešních dní.

V našem archivu jsme ale originální fotografie nalezli. Tyto dokládají skutečnou existenci modelu.

Fotografie přední části modelu společně s časovačem, tak jak jej Radoslav Čížek popsal.

A pak ještě jednu i s autorem modelu kde je vidět zadní část trupu a výškovka

MA2-54

V informačních listech v roce 1995 uveřejnil R.,Čížek stejnou fotografii jako v Modeláři 1987 s textem, kde popisuje stavbu modelu s použitím křídel ze staré A2 a nového trupu. Model umisťuje do roku 1954, tedy rok před vznikem jiného modelu Zefír 55.

AMA-54

V roce 2000 pak v Informačních listech číslo 54 zveřejnil stejnou fotografii, tentokrát s jiným textem.

K článku byl připojen plánek modelu, kde je prostorovější trup než na plánku modelu Zefír 55.

Na základě těchto skutečností si myslíme, že došlo došlo k chybě na straně autora modelu v čsování. Pokud vezmeme v úvahu to co bylo napsáno v časopisu Modelář v roce 1987, pak by další model po Zefíru 55 byl až po roce 1957. S největší pravděpodobností by to byl AMA-54, kde autor R. Čížek popisuje, že nástupci modelu Zefír 55 dal nová křídla a výškovku z A2 Expe a pouze upravil trup.

Na základě tohoto faktu by model MA2-54 vůbec neexistoval. Model AMA-54 by byl špatně datován. Pokud se model opravdu jmenoval AMA-54.

Nalezli jsme i další fotografi modelu AMA-54.

Radoslav Čížek drží trup modelu AMA. Dle této fotografie je jasné, že trup byl narozdíl od Zefíru jiný. Mnohem „hubenější“ a tudíž předpokládám, že došlo k velké přestavbě.

Ještě odkaz na článek, který se problematikou obou modelů zabývá