Drozdov sobota 23.4.2022

V sobotu kromě dvou sportovních akcí na Lánech jsem absolvoval ještě jednu událost. Tentokráte společenskou. Reprezentoval jsem náš klub v Drozdově. Vašek Pichlík, náčelník Drozdovského LMK  mně osobně pozval.  A co se dělo?

Drozdovský klub byl založen před 70 lety, tedy v roce 1950. Protože jde o významný milník klubu, drozdovští uspořádali slavnostní shromáždění současných a bývalých členů klubu. Zavzpomínali na doby minulé.

V úvodu vzpomenuli Drozdovské začátky, účasti na různých soutěžích, výstavách, které se odehrály nejen v Drozdově ale například v Berouně. Vzpomenuli akci, kdy pomocí RC řízeného modelu natahovali lanko budoucí stavební lanovky při opravě hradu Karlštejn. Vzpomněli na „sériovou výrobu“ modelů a samozřejmě na osobnosti klubu. Na konci této části pak Vašek Pichlík jako náčelník klubu rozdal čestná uznání a další upomínky na tuto významnou událost.

Čestné uznání pro Mirka Spurného

Čepice na akci rozdal Vašek Pichlík i místním modelářským juniorům.

Jedno z četných uznání dostala i Lída Beranová, kterou známe nejen z našich soutěží. Lída je takový „motor klubu“.

Pak následovalo pohoštění a prohlížení alb s fotografiemi. Některé jsem ofotografoval. Kvalita odpovídá rychlosti focení a osvětlení.

Společně jsme zavzpomínali na Radouše Čížka a závody ze 70 a 80 let, kdy naši Žehrovští modeláři jezdili do Drozdova na závody RCV1.

Diskutovali jsme poměrně intenzivně nejen o minulosti, ale i budoucnosti. Takže na podzim se objeví na našich házedlářských soutěžích.

Jsem rád, že jsem mohl přijet. Děkuji Drozdovským modelářům za pěkné sobotní odpoledne.

Ještě se k tomuto víkendu vrátíme.

Jirka Hloušek