Kdo je Radoslav Čížek

Radoslav Čížek se narodil 18.5.1921 v Kamenných Žehrovicích. Modelařit začínal v místní škole v roce 1933, a pokračoval až do své smrti.

Za války pracoval jako letecký konstruktér, a měl tedy nejvíce znalostí a zkušeností s leteckou teorií i praxí. Modely, které navrhoval byly velice úspěšné, měly skvělé letové vlastnosti a staly se častým vzorem pro ostatní modeláře a konstruktéry. Po válce obor opustil a pracoval jako konstruktér v POLDI SONP Kladno.

Byl modelářským instruktorem a lektorem. Od čtyřicátých let vedl kroužek v obci Kamenné Žehrovice, Tuchlovice a v Kladně. Vychoval desítky, možná stovky modelářů ať už v kroužcích anebo jen tím, že byly publikovány jeho školní konstrukce jako stavební plány, které pak mladí modeláři stavěli.

Byl závodníkem, reprezentantem, trenérem, mezinárodním rozhodčím a bodovačem. Se svými modely se zúčastňoval různých závodů po celé republice (tehdejším Československu), a nejen to, získával zkušenosti i na mezinárodních kolbištích.

Jako konstruktér navrhl a postavil mnoho skvělých modelů. Díky jeho spolupráci s redaktorem Jiřím Smolou (časopis Letecký modelář a později Modelář) se nám toto dědictví dochovalo. Pro historické modeláře to znamená mnoho průkazně doložitelných modelů.

Jako dopisovatel spolupracoval jak s domácími časopisy, tak i se zahraničními, například Aeromodeller, kde vyšlo mnoho plánků tohoto plodného konstruktéra.

Byl skvělým vypravěčem. Jeho články jsou velmi čtivé a poutavé.

Založil dva kluby, po roce 1945 LMK Kamenné Žehrovice a v roce 1993 klub historických modelů SAM95 Bohemia. Oba kluby pracují úspěšně dodnes.

Zaletěl Československý rekord v kategorii rádiem řízených modelů z roku 1966 v době trvání letu (4 hodiny, 36 minut a 12 sekund) a je majitelem stále platného národního rekordu v letu v přímé linii číslo 156 ze dne 6.8.1970.

Za svou dlouholetou úspěšnou činnost získal titul nejprve Mistr sportu a následně titul Zasloužilý mistr sportu.

Od FAI získal v roce 1972-1973 diplom Paula Tissandiera číslo 44.

V roce 1996 byl uveden do Síně slávy klubu The Society of Antique Modelers.

Je držitelem Aeromodelling Gold Medal. Tu mu v roce 2000 propůjčila Fédération Aéronautique Internationale, za celoživotní přínos leteckému modelářství.

Radoslav Čížek zemřel 7.3.2005.

Další informace naleznete v níže uvedeném článku: