Novinka ze Svazu modelářů – máme číslo!

V souladu PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 Článek 14 se Svaz modelářů z.s. registroval u Úřadu pro civilní letectví a získal registrační číslo.

Celý článek si můžete přečíst zde:

Odkaz na stránku uložíme do odkazů, aby bylo přístupné i v dobách vzdálených od jeho zveřejnění.

Jirka Hloušek