Ohlédnutí za výstavou.

Vážení, tento článek píšu podruhé. Poprvé mi totiž napsaný článek zmizel s poruchou počítače. Takže jsem vlastně musel  nejprve vyřešit počítač a pak se vrátit k článku. Jenže ouha, byl pryč.

Přesně jsem se dostal do situace, kterou popisuje japonské Computer Haiku:

Your file was so big.
It might be very useful.
But now it is gone.

Takže píši opět.

Když bych měl popsat přípravy, řekl bych toto. Nejprve byla myšlenka, kterou jsme si odsouhlasili na výroční schůzi. Pak trvalo třičtvrtě roku, než se myšlenka naplnila. Již v lednu jsem věděl, že musím připravit konstrukci celého projektu. Nejprve logo, plakát a mezitím bádání v obecní kronice. Proč, protože jsem měl tušení stínu a tušení souvislosti, stejně jako Erich von Däniken. Takže jsme prošel asi 70 let v kronice a vybral zajímavé příspěvky o modelářích. Moc jich tam nebylo, ale něco ano. Zásadní vyprávění, jako to z roku 1957 jsme zapracoval do materiálů na výstavu.

Pak jsem pokračoval tvorbou dalších částí, jako bylo vyprávění Radoslava Čížka, shromažďování informací z časopisů a samozřejmě informace o členech. Jednotlivé medailony jsem pak kompiloval a konzultoval s našimi členy. Výsledek jste na výstavě viděli. Pomalu se rodil i seznam modelů, který čítal více jak 80 položek. Takže jsem se pak domlouval s kolegy, které modely nechat doma.

Týden před výstavou jsme připravil rozpis služeb. Ale ještě tomu všemu předcházela propagace v časopisech, na našich webech, facebooku a Alena Hesslerová se Zdeňkem nezištně rozvezli plakáty do 14 okolních obcí. Neskutečná práce!

V pondělí jsme s Gejzou Matem převezli výstavní panely z Obecního úřadu do Dělňáku a ve čtvrtek správce Dělňáku pan Ransdorf tyto panely opravil aby stály samy a bez podpory. Odpoledne ve dvě hodiny pak začala instalace. Kromě těch, co přivezli modely se zapojili děcka z kroužku a další kolegové. Zkusím udělat výčet, kdo byl přítomen a nikoho nezapomenout.

Gejza Mate, Vláďa Kostečka, Roman Fousek, Zdeněk Pucholt, Honza Hruška, Tonda Mejtský, Pavel a Štěpán Bačinovi, Martin Ding, Matyáš Prchal, Adam Stůj, Jakub Doležal, Honza Stříteský, Pepa Kubeš já a moje žena. Asi za tři a půl  hodiny bylo hotovo.

Ráno jsme otevřeli dříve, než jsme inzerovali. Před dveřmi stepovala jedna z tříd místní základní školy. Tak jsme je pustil dovnitř. Někteří se zajímali a někdo to celé jenom prošel, dokonce jedna dívčina se zabalila do kabátu a spala na židli. Další třídy následovaly. Dopoledne uběhlo jako voda. Odpoledne přišli již zájemci z řad modelářů ale i několik místních, které výstava zajímala. Objevil se bývalý člen Jiří Šmejkal z Nižbora, společně s Vláďou Kostečkou zavzpomínali na časy, když létali  RCV2. Navštívil nás Franta Brož a Vašek Šťastný, Michal Hládek a Tomáš Pengl z Roudnice.  V rámci služeb se mnou a Vláďou Kostečkou zde byli Zdeněk Pucholt, Petr Parkos, Terka Kostečková a Pavel Kovalčík. Zavírali jsme přesně v šest večer.

Sobota byla stěžejním dnem. Již z minula jsme věděli, že nejvíce lidí přijde v sobotu. Na sobotu jsme si připravili besedu se sokolníkem, což je náš člen Honza Marek. Společně s Romanem Fouskem přivezli dva opeřence. Honza vyprávěl o výcviku dravců pomocí modelů letadel. Nádhera, moc pěkné povídání se spoustou informací.

Odpoledne dorazili pamětníci. Třem členům jsme udělili Čestné členství v klubu. Diplom dostal Libor Dvořák, Franta Kratina a Pepík Harapát. Během dopoledne se objevil také náš bývalý člen z let padesátých pan Kohout ze Lhoty. Byl nadšen ze setkání v Františkem a Pepíkem. Ten den se objevilo spoustu modelářů, například Petr Knob, Honza Melika, Jirka Schieferdecker, Láďa Kulhavý, manželé Hesslerovi, kolegové z Kladna, Mnichova Hradiště, pánové z Mělníka a Neratovic, Honza Zelenka, Ivo Šebánek a Vlasta Macholda. Samozřejmě spousty dalších, například Petr Loula s manželkou, oba z Blatné. Dorazili i moji známí, které jsem pozval. Sobotní dopoledne a odpoledne jsme si všichni opravdu užili. Unavení jsme zavírali v šest.

V neděli pak přišli další modeláři a objevili se místní, kteří jsou v podstatě napojení na někoho, kdo modelaří nebo modelařil v Kamenných Žehrovicích. Přijel Tonda Mejtský s dcerami a Pavel Bačina se nám snažil, tedy mě a Gejzovi, vysvětlit, jak se pracuje s CADem. Odpoledne byla návštěvnost již slabší. Navštívil nás pan místostarosta Marek Starý a také paní místostarostka Soňa Černá. Ve čtyři jsme začali balit.

Balení nám šlo celkem pěkně od ruky, takže za dvě hodiny byl sál již prázdný.

Odhadem naší výstavu navštívilo asi dvě stě lidí. Byli to převážně modeláři. Co se laické veřejnosti týká, bylo jich velmi málo. Pro mne byla nízká návštěva ze strany laické veřejnosti zklamáním.

Co říci závěrem? Měl bych poděkovat všem členům i nečlenům, kteří zapůjčili modely. Všem co stavěli a likvidovali výstavu. Zvláštní poděkování patří klukům z AMC Blatná, kteří zapůjčili pyloňáky. Jmenovitě Tomáš Andrlík a Roman Pojer. Díky za opravené výstavní panely panu správci Ransdorfovi. Musím poděkovat i těm, kteří se mnou konzultovali své medailony a to nejen svoje, ale i dalších modelářů, například Vláďa Kostečka. Děkuji všem, co stavěli a likvidovali výstavu. Díky všem kdo na výstavě dělal dozor a poskytovali informace příchozím. Dále děkuji Aleně a Zdeňkovi Hesslerovi za pomoc při rozvozu plakátů a za jejich entuziasmus. Nesmím zapomenout na moji ženu, která pekla na sobotu makovec a na neděli jablečnou buchtu, a zařídila dostatek nápojů, abychom nepadli žízní a hladem.

Jirka Hloušek

Foto: Jirka Hloušek

https://www.rajce.idnes.cz/jhmodel/album/vystava-90-let-modelarske-cinnosti-v-kamennych-zehrovicich