Pozvánky na RES a zrušení RCVS

Tak nejprve začnu pozvánkou na RES soutěž, kterou jsme dostali od Dušana Ibeheje.


Juniorské RESky 2020

1. ročník soutěže pro talentovanou mládež

Číslo soutěže:                        591

Kategorie:                               RES – žáci, junioři
Hlavní pořadatel:          
LMK Holýšov
Datum
:                                    sobota 15. 8. 2020
Program:                                 8:00 – 8:45 prezence
                                               9:00 nástup
                                               9:15 soutěžní lety + 2 finálové lety

Organizace:                  
4-6 základních kol + 2 finále, počet kol určíme před zahájením soutěže dle počtu přihlášených. Podle počtu přihlášených  vložíme mezi jednotlivá kola soutěž VOSA, bude i možnost občerstvení. Někteří mohou odlétat obě soutěže.
Místo:                                    
Letiště AK Staňkov
Ředitel soutěže:            
Pavel Bejček
Jury:                                       
bude ustanovena na místě
Pravidla:                                 
Dle předběžných pravidel SMČR pro kategorii RES platných                                                v r. 2020
Podmínka účasti:          
soutěžící se musí prokázat členským průkazem SMČR s                                                       vylepenou platnou známkou na r. 2020
Startovné:                     
zdarma
Protest:                                  
s vkladem 300,-Kč.
Přihlášky:                                
přes web Stoupak.cz, případně mailem či po telefonu do                                                    10. 8. 2020
Kontakt:                                 
Pavel Bejček 606759067, pavelbejcek@seznam.cz
                                              
Pořadatel si vyhrazuje právo časové změny programu,                                                        vzhledem k nepředpokládaným okolnostem.
Parkujte na vyhrazených místech!
Pohyb všech účastníků po ploše letiště dle pokynů pořadatele!
Možnost příjezdu s rodiči (vedoucím kroužku) ve čtvrtek 13.8. odpoledne, ubytování v areálu AK pod vlastním stanem nebo v karavanu. V budově AK k dispozici WC, umývárna, zázemí. Ve čtvrtek a  pátek plánujeme tréninkové létání, budete mít možnost vyzkoušet létání s poloviční délkou oficiálního gumicuku – velmi vhodná varianta pro tréninky a malá letiště, dále připravujeme krátkou, ale zajímavou a přínosnou přednášku o počasí a meteorologii ve vztahu k letu kluzáků.


A to není všechno


Soutěž číslo 601.

Přebor    RES   2020

Pořadatel:                   SMČR z.s., LMK  Holýšov p.s. – registrační číslo 237.

Místo konání: letiště AK Staňkov

Datum konání:           29. srpna 2020

Kategorie:                   RES

Soutěžní pravidla:      Sportovní řád ČR leteckých modelářů, předběžná pravidla

Přístup:                      platný průkaz SMČR/FAI 2020

Ředitel soutěže:         Ibehej Dušan

Jury:                            bude jmenována na místě

Kontakt:                      Dušan Ibehej

                                    ul. Sadová 566

                                    345 62 Holýšov, ibehejd@gmail.com – Tel. 722498803

 propozice na stránkách lmkh.wz.cz

Vklad:                         100 Kč platba při prezentaci na místě soutěže

Přihlášení:                  www.stoupak.cz, případně na mail  ibehejd@gmail.com

Počet sutěžících omezen na 30!

Uzávěrka přihlášení soutěžících:                  25.srpna 2020 ve 20:00 hod.

Časový rozvrh:            8:00 – 8:45 prezentace

                                    8:45 – nástup

                                    9:00 – zahájení soutěže, 4 soutěžní kola

                                    Vzájemné měření soutěžních startů pomocníkem + časoměřič

                                    16.00 – předpokládané ukončení soutěže a vyhlášení vítěze

Občerstvení bude zajištěno. Parkování u plochy podle pokynů pořadatele.

Na vaši účast se těší modeláři LMK Holýšov.


A tedy ještě to zrušení soutěže RCVS


Vážení kolegové modeláři,

jsem bohužel nucen vám oznámit že soutěž č. 598 která se měla konat 23.8. na letišti v Rochově u Terezína v kategorii RCVS jsem nucen z technických důvodů zrušit.

Velice se za tuto skutečnost omlouvám, a věřím, že se spolu potkáme na mnoha dalších modelářských akcích.   

Kubeš Josef