RESky Sokolov

O víkendu 17 – 18. 7. 2021 se konala v Sokolově dvou-soutěž RES s mezinárodní účastí. V sobotu se od nás zúčastnil Bačina Team v obsazení Radek, Maruška a Štěpán. Junioři byli hodnoceni separátně od seniorů. To pokládám za skvělý krok.

A jak naše naděje dopadly? Zde jsou výsledky.

Pro úplnost ještě Seniorské výsledky.

V neděli se nikdo z našeho klubu nezúčastnil, takže nedělní výsledky jsou bez nás. Nejprve junioři.

A nyní senioři

Zde je celá rajská galerie, kterou nafotil Pavel Bačina