Soutěž volných modelů „ Liga Panenský Týnec 2022“

Vážení, Pepík Kubeš nám poslal pozvánku na další kolo ligy v Panenském Týnci.

Soutěž volných modelů „ Liga Panenský Týnec 2022“

Pořadatel:             LMK 215 Kladno

Čísla soutěží:        22.10.  číslo 281, 282

                                23.10.  číslo 284, 285,

                               Dále se letí soutěže historických volných modelů v kat. A, B, C, do roku 1960

Datum:                  3. kolo 22.10. 2022, 4. kolo 23.10. 2022

Místo konání:       Letiště Panenský Týnec

Kategorie:             F1A,F1B,F1C,F1G,F1H,F1J,F1S,H,A3,P30,V, A,B,C hist do roku 1960

Pravidla:               Platná pravidle SMČR a FAI

Přístup:                 Pro členy SMČR s platnou známkou

Ředitel soutěže:  Kubeš Josef

Jury:                      Bude ustanovena na místě před zahájením soutěže. Soutěžící si měří navzájem.

Přihlášky:              Zasílejte na E mail pep.kubes@seznam.cz, tel 737164138, na místě při prezentaci

Soutěžní vklady:  Nastaveny tak, aby bylo možné pokrýt kromě zajištění cen i pronájem letištní

                                plochy.

Senioři 60,- Kč

Žáci      10,- Kč

Junioři 30,- Kč

Program: 9:00 – 9:45 registrace

                 9:50 nástup

                 10:00 – 14:30 soutěžní lety

                 15:00 rozlety, zakončení soutěže

Protesty: Písemnou formou ihned po incidentu s poplatkem 200,- Kč

Zákaz jízdy po VPD, při pohybu po letištní ploše dbejte pokyny pořadatele.  Občerstvení zajištěno

Ubytování – možno v penzionu „Na pile“ v Pan Týnci, info na tel 725332422.