3. kolo Žehrovského házedla v obrazech

Pavel Bačina byl ředitelem soutěže, ale nemohl zajistit úplně všechno. Třeba fotografie ze závodu. Avšak neponechal nic náhodě a tak Veronika Bačinová zajistila fotografie pro případ, že by nikdo neudělal na závodech ani obrázek.

Uveřejňujeme další fotografie ze závodu. Tentokrát hodně zaměřenou na techniku hodu jednotlivých závodníků. Je to dobrý studijní materiál pro závodníky samé.

Na konci galerie naleznete ještě fotografie z odpolední akce v Kamenných Žehrovicích. O tom se zmíníme v samostatném článku.

Pavel, Veronika Bačinovi, Jiří Hloušek