Členské poplatky – připomínka!

Vážení kolegové a kamarádi,

prosím, platby za členské příspěvky prosím posílejte na náš účet u FIO banky.

Číslo účtu je: 2101777387/2010

Platbu identifikujte Jménem a příjmením nebo licencí.

Termín pro platby je do 24.12.2021!

Pak musíme připravit evidenční kartu a tu odeslat na svaz. Kdo nezaplatí, nebude registrován!

Kdo zaplatil příspěvky na členské schůzi, již samozřejmě nic neplatí.

za klub LMK 205 KŽ Jirka Hloušek, náčelník