Ďábel s Horečkou

Petra Parkose asi znáte z našich soutěží. Nevynechá ani jednu soutěž, kterou pořádáme na letišti u Velké Dobré. Neúnavně mačká stopky či zapisuje. Petr ještě nedávno létal oblíbenou kategorii P30. Kdo Petra nezná, stačí pohlédnout na tyto dvě fotografie.

Zde je Petr uprostřed

Zde je první zprava. Tato fotka pochází z poloviny let osmdesátých.

V klubu je odnepaměti. Tedy lépe řečeno od sedmdesátých let. Původně byl „divoký“ modelář, který šel svou vlastní cestou. Nakonec se stal členem našeho klubu. Jeho nejlepší období je přelom let sedmdesátých a osmdesátých. Zde dosahoval nejlepších výkonů jak v kategorii házedel, tak třeba v A1 nebo Hívrech, dnes F1G.

Petr si navrhoval modely sám. Některé mají celkem expresivní design. A tak se na jeho počiny podívejme. Jak jsem již psal, Petr mi na výstavu donesl dva své plány. Shodou okolností je to model A1 a F1G. Oba dva plánky v roce 1980 překreslil Radoslav Čížek pro ročenku FAI. Díky tomu se nám oba dva plánky modelů zachovaly.

Já jenom doufám, že Petr ještě pohledá v archívu a vytáhne nějaký plánek svých házedel. Vždyť byl na pátém místě v republice. V osmdesátých létech to vyžadovalo velmi dobré výkony. Ve srovnání s dneškem mělo takové umístění mnohem větší váhu.

Oba dva modely jsem zařadil do našeho přehledu konstrukcí.

Jirka Hloušek