Vosa, Vosa II, Vosa – S, Vosa III

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětíVosa 985 mm
Vosa II 985 mm
Vosa S 1040 mm
Vosa III 1070 mm
Rok vznikuVosa 1947
Vosa II 1948
Vosa S 1948 není doloženo
Vosa III 1950
PlochaVosa 16,1 dm2
Vosa II 16,1 dm2
Vosa S 16,10 dm2
Vosa III 15,85 dm2
Rok PublikaceVosa 1949
Vosa II 1949
Vosa S 1995
Vosa III 1951 a 1953
VáhaVosa 200 g
Vosa II 200 g
Vosa S 194 g
Vosa III 220 g

VOSA neboli VOSA I byla nakreslena v roce 1947. V dalších letech pak byla hojně stavěna v modelářských kroužcích, které vedl Radoslav Čížek. Plán tohoto modelu nebyl nikdy publikován.

VOSA II stavební plán konstrukce Radoslav Čížek, nakreslený Zdeňkem Tvrdkem a vydaný Jaroslavem Vyskočilem ve firmě VYJALET 1949

Obrázek z Leteckého modeláře 1950. Model byl zařazen do modelářské osnovy.

Profil NACA 84 M

Rozdíl mezi Vosou ( 1 ) a Vosou  II   byl pouze v profilu křídla. U Vosy 1 to byl Clark Y nebo jemu velmi podobný, jak píše Radoslav Čížek v textu v IL 18/1995 k Vose S.

Vosa S – První zmínka o ní se objevila v Informačních listech Samu 95 v čísle 18 v roce  1995. V článku je vyloženo, proč musela být provedena gondolka. Bohužel, nenašli jsme historicky žádnou zmíňku o existenci tohoto modelu v dobovém tisku, nenašli jsme ani jednu fotografii. Myslíme si, že plánek modelu nemusí být autentický.

Je také zajímavé, že byl použit „jiný“ profil než na Vosách II a III. , které Vose S měly být před a po ní. Na zveřejněném výkrese je kreslířská chyba u VOP. Její rozpětí je 350 mm a ne 530. Opraveno v dalším čísle IL.

Vosa S ke stažení

VOSA – pro rozlišení „V“ nebo III.

Nakreslená a vydána  v Lednu 1950  první vydání. Druhé vydání bylo v roce 1953. I u této Vosy byl použit profil Naca 84 M.

Vosa V ke stažení

K níže uvedenému snímku provedl Radoslav Čížek komentář v Informačních listech.

Stavba Vosy podporována Modelářským svazem. Vosa se stavěla jako RC model. Byla dodávána jako stavebnice nejprve firmou VEKA model a později firmou Classic model. V modelářských kroužcích se tak znova objevila v provedení jako VOSA II s určitými chybami v plánu. Pro létání dětí je to však jedno. Nakonec se z dětského létání stala série závodů, kde zápolí především dospělí. Tento typ soutěží je v současné době velmi populární.

Žehrovské děti s postavenými RC Vosami v únoru 2017.

Klub KHMM pořádá v zimě „Létání na Silvánu“. Jde o pouštění neřízených VOS z místního kopce.