Žehrovice II

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětí2485 mm
Rok vzniku1952Plocha71,6 dm2
První zmínka
Rok Publikace
1952
1989
Váha875 g

Model Žehrovice II byl to poslední Čížkův „velký větroň“. V tomto modelu se snažil zúročit veškeré zkušenosti, které Radoslav Čížek do té doby nasbíral v konstrukcích velkých výkonných modelů.

Tento model ale provází velké diskuze ohledně roku vzniku. O všem se zmíníme v dalším textu. Myslíme si, že autor se dopustil spousty nepřesností v průběhu času a tím zavdal k příležitosti, aby se diskuze ohledně vzniku a autentičnosti pozdějších plánů rozrostla mezi modelářskou veřejností.

Od určité doby Radoslav Čížek začal chybně uvádět dobu vzniku modelů. U autora asi došlo k chybné úvaze či propojení událostí. Čížek pravděpodobně přestal kontrolovat svůj archiv a byl přesvědčen, že letopočty uvádí správně. Takto došlo k posunu vzniku modelů jako je A2 Čáp, A2 Expe, Žehrovice 2 a další. Ale to může být jen čistá spekulace.

Mezinárodní letecká federace – FAI změnila v roce 1950 pravidla pro stavbu větroňů. Místo „velkých“ větroňů charakteristických celkovou nosnou plochou 150 dm2 a předepsaný průřez trupu byl 1/100 celkové nosné plochy modelu, zavedla kategorii menších větroňů původně nazvaných „severskou kategorií“ ( Nordik), které byly charakteristické celkovou plochou 32 – 34 dm2. FAI rozhodla, že mistrovství světa v roce 1951 bude pořádáno v této kategorii, kterou přejmenovala na kategorii A 2.

V Československu byla tato změna přijata až v pravidlech pro rok 1952. Mistrovství ČSR 1951 se proto létala podle pravidel povolujících celkovou plochu 150 dm2, protože se s A dvojkami teprve začínalo, a i ti nejlepší sbírali zkušenosti bez větší možnosti porovnat se s modeláři jiných zemí. Z tohoto důvodu se na soutěžích v ČSR létalo ještě s velkými větroni.

Malá informační muška nebyla nikdy v padesátých letech zveřejněna.

Model Žehrovice 2 vznikl v jednom exempláři. S prototypem létal Radoslav Čížek na soutěži v Gottwaldově 27.1.1952. Nedlouho poté přepracoval trup mezi křídlem a VOP tak, že dvě horní lišty vedly až k přepážce před VOP. (musel postavit nový trup)

Celkově vznikly tři verze modelu. V devadesátých letech autor postavil další model s úpravou pro RC.

Žehrovice 2 – Mk 1 byly postaveny dle Radoslava Čížka těsně před soutěží v Gottwaldově 27.1.1952. – Model měl trup, křídlo a výškovku upravenou z modelu Luňák. Výsledek našeho bádání je popsán v tomto článku.


Žehrovice 2 – Mk 2 – je dokumentován dvěma snímky ze kterých první je datován 2.3.1952 a další je vyfocen již na travnatém letišti. – trup za křídlem je tvořen dvěma horními nosníky až k VOP, jak je nakresleno i na stavebním plánku v Modeláři č.6 /1989.


Žehrovice 2 – Mk 3 – přestavba s největší pravděpodobností v roce 1957 na RC ovládání. Úpravy: Trup vytvoření nové kabiny pro RC soupravu, zhotovena horní směrovka a snížena dle popisu spodní. VOP měla velmi snížené příčné“V“.

Ale pojďme popořadě, tak jak bylo uvedeno v tisku.

V Gottwaldově ( nyní Zlín) se od roku 1950 létala takzvaná zimní soutěž větroňů a motorových modelů, která měla v časopise Letecký modelář velkou publicitu. V roce 1952 se účastnilo i družstvo aeroklubu Kladno. Radoslav Čížek si pro tuto soutěže postavil nový větroň. Přestože tento větroň je pouhou úpravou modelu Luňák, nazval Žehrovice a později jej přidal přívlastek 2.

Článek ke Gottwaldovské soutěži byl vydán v časopise Letecký Modelář číslo 3 z roku 1952.

V článku autor Jaromír Kaucký uvádí: „Kategorie větroňů byla četně obeslána a bylo vidět několik nových konstrukcí, z nichž si zaslouží zmínky nový větroň Radoslava Čížka, který potvrdil, že by konstruktér čestně obstál v každé mezinárodní konkurenci.“

Fotografie ze III. Zimní soutěže v Gottwaldově létané 27.1.1952 Soutěž se létala na letišti v Otrokovicích. Fotografie z archivu Radoslava Čížka publikovaná v Informačních listech Samu 95.

Porovnání obou modelů, tedy Luňák II Miroslava Peterky a Luňák Radoslava Čížka alias Žehrovice 2.

V článku “ Sníh“ publikovaném v Leteckém modeláři číslo 4 roku 1952 je poprvé uveden model s názvem Žehrovice 2 jako vítězný model „Zimní“ soutěže v Gottwaldově.

Radoslav Čížek s modelem Žehrovice 2. ( první verze modelu Žehrovice 2 , tedy upravený Luňák) třetí zleva. Snímek je pořízen ještě na sněhu dne 3.2.1952.

Na snímku pózuje se Žehrovicemi 2 MK-1 František Dvořák na „žehrovických pláních“ , také na sněhu, tedy ze stejného dne jako snímek z časopisu. Fotil František Kratina a fotografii zapůjčil ze svého archivu.

Další fotografie z našeho archivu.

Radoslav Čížek pózuje na Gottwaldovské zimní s upravenou verzí Luňáku, tedy Žehrovice MK-1.

Zde je druhá verze modelu již se sedmibokým trupem.

RC verze modelu.

RC verze modelu Žehrovice 2. Zde je Radoslav Čížek s Františkem Vosykou.

Původní model byl s velkou pravděpodobností odložen, protože se soutěže větroňů začaly konat podle nových pravidel jako soutěže kategorie A2. Nakonec posloužil k přestavbě na RC soupravu ALFA v roce 1957. O tom se zmíníme na závěr.

V časopise Modelář číslo 6 ročníku 1989 je poprvé zveřejněn model Žehrovice 2 pro širokou modelářskou veřejnost a to plánek velikosti A4 i s popisem stavby a dalšími informacemi. Článek napsal Radoslav Čížek.

Na výkrese je vznik modelu Žehrovice 2 datován v roce 1951, a dobu létání do roku 1956.

Jako ilustrační snímek byla uvedena fotografie modelu Žehrovice 2 s RC úpravou, která vznikla kolem roku 1957.

Model drží Vladimír Kostečka.

Další články o modelu Žehrovice 2 zveřejnil Radoslav Čížek až po vzniku SAMu 95 v roce 1993, kdy redakčně vedl Informační listy klubu a aktivním redaktorem byl až do čísla 76 v roce 2003. V Informačních listech číslo 2 (březen-duben 1993) zveřejnil článek „Jak jsme proháněli dědka“, kde popisuje soutěž v Gottwaldově v roce 1952 a dění kolem.

Radoslav Čížek potvrzuje, že se soutěž v Gottwaldově létala v roce 1952 a že tam létal s modelem Žehrovice 2, tedy první provedení. Jenže to byl upravený Luňák, jsk jsme již zmínili výše.

V článku v Informačních listech 23 z roku 1996 uvedl, že model byl postaven v roce 1950. Bohužel uvedl jiné datum vzniku, než v předchozích článcích.

V Informačních listech byly Žehrovice 2 publikovány i s popisem v čísle 47 z roku 1999. Byl použit stejný výkres, jako v Modeláři č.6 z roku 1989.

Autor se zmiňuje o situaci před soutěží: „Asi 14 dnů před odjezdem (na soutěž do Gottwaldova) jsem byl bez modelu ( soutěž se konala 27.1.1952 ), tento stav byl tedy zjištěn 13.1.1952 Kluci byli vybaveni modely SOKOL 2 o rozpětí 2,7 metru, ale postavit Sokola, to bylo časově nad mé síly. Postavil jsem model menší , se širším křídlem a profilem MVA a z časových důvodů trup podobný modelu Káně . “

Tady si myslíme, že šlo o Radoslavovo „PR“. Model byl již mnoho krát odzkoušen, tuto verzi (Myšleno Luňák s rozpětím 2500 mm do té doby postavilo více modelářů).

Autor ještě dodává: „Co si pamatuji, stačil jsem před odjezdem udělat jen asi 3 zkušební lety – ale víc model nepotřeboval„.

Na dalším snímku zveřejněném v Informačních listech číslo 76 z roku 2003 je druhá verze ,– Foto Radoslavem Čížkem datováno do března 1946 což je zcela chybné vzhledem k předchozím faktům, které byly dříve publikovány.

Radoslav Čížek nakreslil Žehrovice 2 i jako stavební plán v měřítku 1:1. Plán byl nakreslen v úpravě pro RC ovládání, což se projevilo jak na VOP tak i SOP, které jsou dosti odlišné od malého výkresu zveřejněného v Modeláři č.6/1989 a IL 47 . Plán je možné stáhnout zde:

Na plánku je anglicky napsáno, že byl nakreslen 9. března 1994. Plán vydal Radoslav Čížek vlastním nákladem. V plánku datoval jednotlivé části ve snaze upřesnit datum vzniku. Což považujeme poněkud za neštastné. Taková data spíše náleží k modelu Luňák II než k modelu Žehrovice2.

Na výškovce je v plánu anglicky napsáno, že byl postaven v roce 1950 a poprvé soutěžil v roce 1951. To vůbec neodpovídá dříve uvedeným faktům. Takový plán není možné považovat za zcela autentický, je upraven pro RC řízení.

V roce 2015 byl nakreslen plánek Ing. Milošem Mikulkou pro časopis RC Revue. Plán až některé drobné odlišnosti odpovídá zmenšenému plánu z časopisu Modelář číslo 6 ročníku 1989

Přibližně v roce 1957 byl původní model opět mírně konstrukčně upraven , byla vytvořena kabina pro uložení RC vybavení, byla přistavěna nová horní SOP a zmenšeno lomení VOP. Tak posloužila k prvním pokusům svého konstruktéra v nové oblasti RC řízení modelů. I z této kariéry přiložil R.Čízek do IL několik fotografií a malé zavzpomínání. Malý náčrt tohoto modelu nebyl publikován.

Originál článek o rekordním pokusu vedený v časopise Letecký modelář číslo 8 z roku 1961.

Na snímku Radoslav Čížek s modelem Žehrovice 2 v době členství v SAM 95. Model byl znova postaven a upraven na RC řízení.

Model Žehrovice 2 postavený Roman Fouskem v roce 2016. S tímto modelem získal v roce 2019 titul Mistra Evropy v historických kategoriích v Itálii.

Fotografie kostry modelu Žehrovice 2 ještě v provedení jako „volný model“. Model postavil v roce 2020 Jirka Hloušek. Jsou použity převážně původní „tuzemské“ materiály.