Náhradní termín Žehrovské házedlo 1. kolo

Vážení,

protože jsme museli odložit dvě kola naší soutěže Žehrovské házedlo a protože jsme si vědomi, že dobré počasí nebude do nekonečna, domluvili jsme se na na náhradním termínu prvního kola.

Toto kolo odlétáme v sobotu 12.9.2020 na modelářské ploše letiště Velká Dobrá.

Prosím tedy, zapiště si do svých kalendářů tento termín.

Současně musíme upozornit na to, že 4. kolo naší soutěže se odlétá v původním termínu, tedy 10.10.2020 tak jak je uvedeno v našem kalendáři na webu a v tištěném kalendáři KLEM. Ne tak jak je uvedeno na webu KLEM, kde to někdo omylem změnil. Termín na webu KLEMu opravíme, aby nedocházelo ke zmatkům.

Jiří Hloušek a Pavel Bačina