Postupné uvolňování opatření

Je začátek května a vláda začala s uvolňováním opatření. 11.5.2020 se otevře kladenský Labyrint a umožní pokračovat v kroužcích. Ovšem pouze za dodržení určitých podmínek:

  Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde: Čestné prohlášení  které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
    Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
    Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
    Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

11.5. je pondělí, takže předpokládám, že naši členové opět přijdou a budou pokračovat v načaté práci.

zdraví Jirka Hloušek