Pozvánka na členskou schůzi

Vážení kolegové a kamarádi,

zvu vás tímto na výroční členskou schůzi.

Tato se bude konat v sobotu 4.12.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 9. hodin.

Program schůze:

  • Uvítání příchozích a zahájení schůze
  • Schválení programu schůze
  • Zpráva o činnosti klubu v letech 2020 a 2021
  • Pokladní zpráva
  • Stav členské základny
  • Plán činnosti v roce 2022
  • Schválení tréninkových ploch
  • Volba předsednictva
  • Diskuze
  • Ukončení schůze

Dle regulí SMČR:

Výroční členská schůze je svolávána jednou do roka. Tato schůze odsouhlasuje program na další rok a pokud je čas voleb do předsednictva, probíhá zde volba vedení klubu. Hlasovací právo dle směrnice SMČR mají pouze členové, kteří dosáhli plnoletosti. Jiní hlasovat nemohou.

Srdečně vás svou Jirka Hloušek a Pavel Bačina