Shrnutí výroční členské schůze

Dne 4.12.2021 jsme uspořádali naší výroční členskou schůzi. Provedu shrnutí toho, co bylo nejdůležitější a vyberu body, které jsou důležité pro všechny členy našeho klubu.


Kroužky

Letos v září jsme otevřeli pouze kroužek v Žehrovicích. Kroužek v Kladně jsme pro mizivý zájem zrušili. V září došlo k dohodě mezi klubem a žehrovickou Základní školou. Ta dohoda je taková, že kroužek je plně v režii našeho klubu. Škola pouze poskytuje místnost. Stavíme nyní ze stavebnic, které jsme získali od modelářského svazu. V kroužku máme pět dětí, z toho dva jsou v klubu déle a máme tři začátečníky.

Výkony

Letos se teprve na podzim rozjíždí halová sezóna. Takže nemáme ještě nemáme žádné výkony do žebříčku.

V házedlech do žebříčku má tři výkony pouze Jirka Hloušek junior, Štěpán Bačina a Radek Bačina a Jiří Hloušek senior. Jinak nikdo.

V RES je již juniorský žebříček sestaven. Radek Bačina je v republice druhý, Maruška Bačinová je 8., Štěpán Bačina 10. a Jirka Hloušek junior s jedním závodem na 21 místě.

V kategorii F1G letos létal Radek Bačina a bude v žebříčku, druhý, kdo tuto kategorii létal je Pavel Bačina.

WEB

Na klubový web přibyly další části o historii klubu. Doplnil jsem informace o všech ročnících Žehrovského házedla. Chodí k nám modeláři z Čech i ze zahraničí.

Plán činnosti na rok 2022

Na rok 2022 plánujeme následující akce:

11. ročník Žehrovského házedla – 4 kola, dvě na jaře a dvě na podzim

KŽ-RES v srpnovém termínu opět v Jelenici

Budeme spolupořádat MČR halových kategorií v Černošicích a Letní černošickou halu v kategorii F1N ve stejném termínu.

Mimo svazové kategorie ještě Memoriál Franty Dvořáka v kategorii Elektrorubber na Lánech.

Myslím si, že akcí na náš malý klub až dost.

Kroužky – plánujeme vést kroužek především v Kamenných Žehrovicích. V Labyrintu v Kladně asi kroužek již vypisovat nebudeme.

Schválení tréninkových ploch

Jako klub a ani jeho členové v současné době nevlastní žádný vhodný pozemek, který by se dal považovat za tréninkovou plochu. Proto jsme si schválili několik dostupných tréninkových ploch. Seznam pro členy je možné vyžádat u předsedy klubu.

Volba předsednictva klubu

Stávající členové předsednictva byli potvrzeni ve svých funkcích.


Tak a to je telegraficky vše.

Přeji vám krásný prosinec Jirka Hloušek