Soustředění mládeže v kategorii RES

Dostali sjme nabídku soustředění pro mládež, která létá RES. Zde jsou uvedeny detaily.

Termín: 24.-27. 9. 2020
Pořadatel: Modelářský klub Vlašim 421
Místo konání: Spolkový dům Vlašim a Letiště Vlašim
Kategorie: RES a Sportovní řád České republiky pro letecké modeláře 2020
Podmínky účasti: Zaslání přihlášky (poštou nebo e-mailem) na adresu pořadatele
Poplatek: 250,- Kč za každého účastníka

Ubytování: Spolkový dům Vlašim – 17 lůžek. Bude k dispozici celý spolkový dům s veškerým
zázemím. Možnost spaní na vlastí karimatce či matraci ve společenské místnosti. Možnost zajistit
ubytování pro další účastníky na letišti Vlašim.

Stravování: Bude zajištěno pro každého účastníka soustředění.
Cíl soustředění: Prohloubit teoretické a praktické znalosti při stavbě a létání s modely kategorie
RES. Seznámit účastníky se základy aerodynamiky, modelářského názvosloví. Ukázky 3D
konstruování modelů v Google SketchUp a pálení dílů na CO2 laseru podporují zájem mládeže o
využívání moderních technologií.

Program:
čtvrtek
12 : 00 – 18 : 00 příjezd, prezentace, ubytování, volné létání
18 : 00 – 19 : 00 večeře
19 : 00 – 20 : 30 základy aerodynamiky a názvosloví
pátek
7 : 30 – 8 : 00 snídaně
8 : 00 – 11 : 30 ukázky konstruování a pálení dílů na CO2 laseru, stavba modelu
11 : 30 – 12 : 30 oběd
12 : 30 – 18 : 00 létání
18 : 00 – 19 : 00 večeře
19 : 00 – 20 : 30 taktika létání, stavba modelu
sobota
7 : 30 – 8 : 00 snídaně
8 : 00 – 11 : 30 létání
11 : 30 – 12 : 30 oběd
12 : 30 – 18 : 00 soutěž
18 : 00 – 20 : 30 večeře – opékání špekáčků
neděle
7 : 30 – 8 : 00 snídaně
8 : 00 – 11 : 30 zálet a létání s postaveným modelem
11 : 30 – 12 : 30 oběd
12 : 30 vyhodnocení soutěže, odjezd domů