Sutná zpráva, odešel Stanislav Hudlický

Dorazila k nám smutná zpráva.

Dne 29.8.2022 ve věku 80 let odešel náš bývalý člen Stanislav Hudlický. Létal převážně kategorie volných modelů A1, a A2.

Jako soustružník se začal věnovat sbírání modelářských motorů a hlavně opravám a renovacím. O to, co se dělo v klubu i v klubech okolních se zajímal do posledních chvilek.

Kdo jste pana Stanislava Hudlického znali, prosím, věnujte mu tichou vzpomínku.

Čest jeho památce.

Za LMK Kamenné Žehrovice Vladimír Kostečka a Jiří Hloušek