Wrona – změna konstrukce trupu

Mariusz Wrona, který je výrobce a zároveň konstruktérem výborné stavebnice házedla kategorie F1N, poslal informaci o změně v konstrukci oblíbeného házedla.

Mariusz se rozhodl pozměnit konstrukci trupu. Jistě víte, že trup je z balsy a svého času byl k mání ve dvou provedeních. Trup klasický se silnějším provedení čumáku a pak trup ze svou tyček s baldachýnem, na který se nalepilo křídlo. Nyní změnil kontrukci tak, že trup je ze dvou balsových lišt spojených dílem z 3D tiskárny. Na tento díl, myšleno plastový, se nalepí křídlo.

Samotný díl z 3d tiskárny se slepuje ze dvou půlek.

Podívejte se na obrázky, které mi Mariusz poslal.

Jirka Hloušek