Radoslav Čížek a spolupráce s Graupnerem 3 – Amigo 3

V tomto díle se opět vrátíme k modelu Amigo v sedmdesátých létech. Poslední verze Amiga vyšla v roce 1966. Tou dobou byla prodávaná všemi modeláři oblíbená verze Amigo 2. Myslím, že Fred Militky dospěl k názoru, že je správný čas provést její modernizaci. V roce 1973 si Radoslav Čížek stoupl ke svému kreslícímu prknu a dle pokynů Freda připravil novou verzi Amiga.

Ještě než se na něj podíváme, uvedu fotografii, kterou Radoslav Čížek publikoval v časopisu Modelář v roce 1968. Uvedl, že jde o fotku z Rané. Jak jsem psal v článku Mozaika Radoslava Čížka, fotka není odtud, ale je z Tecku. Potvrdila mi to paní Alena Hesslerová. Tak se na ni podívejme.

Trochu jsem se zasnil, ale nyní pojďme na to nové Amigo. Předesílám, že to nebyl jediný pokus Amigo 2 nahradit. Ale k tomu se dostaneme o něco později.

Dle tohoto plánku mělo křídlo rozpětí 2240 mm. Hloubka křídla byla 210 mm. Plošné zatížení bylo spočteno při odhadnuté váze 1470 gramů na 28 gramů na dm2. Toto křídlo mi rozměry připomíná praotce Admirála. Viz trojpohled níže.

Co je ale na všem nejzajímavější je, že nová verze modelu má elektrický pohon. Fred chtěl model mírně zvětšit, aby mohl nosit elektrické vybavení pro pohon. V našem archivu se dochoval plán trupu, respektive jeho kopie nakreslená Radoslavem Čížkem.

Plán ke stažení zde:

Tento projekt byl zastaven a další energie se pravděpodobně věnovala vývoji jiných modelů, například Hi Fly nebo Mosquito. Ale trup El-Amiga se poměrně hodně Mosquitu blíží. Zkuste si je porovnat. Možná je právě Mosquito potomkem tohoto návrhu. Když porovnáte vzpěru, která vede od odtokové hrany dále pod kabinou do čumáku, tvar trupu, nebo směrovky a umístění výškovky, naleznete velmi mnoho společného.

Mimochodem, konstrukce přední části trupu je typická i pro konstrukce trupů Radoslava Čížka.

Zde je Standart, který se tvarově nejvíce blíží.

Pojďme se podívat na další kapitolu spolupráce mezi Fredem a Radoslavem. Začnu informací, kterou zmínil Radoslav Čížek v Informačních listech číslo 21 z roku 1995.

V textu u profilu NACA 4411 Radoslav zmínil informaci, že pro Freda postavil takového zvětšeného Admirála. Fred na model namontoval 4 elektromotory a létal s ním na propagačních akcích.

Nejprve začnu fotografií Freda Militkyho.

Fred v pravé ruce drží model, který vypadá jako Admirál. Je to model zmiňovaný v Informačních listech.

Nikdy nevíte na co narazíte. Při bádání je důležité dávat si věci do souvislostí. Takže při hledání nějakých jiných podkladů jsem narazil na ročenku Aeromodelleru 1973-74. V této ročence je veliký článek o modelech poháněných elektrickými motory. Samozřejmě je zde zmiňován i Fred Militky a jeho model FM-288 A-III. A nejen to, je zde vyfocen. Tento snímek je datován do roku 1971. Tak jej porovnejte s tou barevnou fotkou.

Model je nápadně podobný tomu, co Fred drží na barevné fotografii uvedené shora v pravé ruce. Ale to není jediný snímek. Podívejte se na další.

Je zde informace o vzniku modelu – únor 1971. Současně je zde informace o pohonu, respektive o baterii. Osmičlánková baterie, každý článek má 600 mAh a celkové napětí je 9,6 voltů. Každá vrtule má průměr 31,75 cm. Vrtule jsou pevné, nejsou sklopné.

A ještě jeden obrázek, který krásně ukazuje celý model.

Zde je informace o rozpětí modelu. Je to 9 stop a 3 palce. To je v přepočtu 281 centimetrů. Váha modelu je 1,8 Kg. Tedy opravdu „zvetšený“ Admirál.

A nyní se podívejme na další barevnou fotografii.

Na fotce je krásně vidět konstrukce modelu. Když tento model srovnáte s Admirálem 3, zjistíte, že zadní konstrukce kormidel je značně odlehčená. Shodnou konstrukci má i další model nakreslený Radoslavem Čížkem, který byl nazván Amigo 3v1.

Pravděpodobně ve stejném roce jako model FM 288A-3 vznikla i další verze populárního Amiga. Tedy 3. v pořadí (tato verze předběhla tu elektrickou o tři roky). Radoslav Čížek dostal zadání, které se na originálních plánech dochovalo dodnes. Model se opravdu blíží Admirálu 3, ale konstrukce například trupu je odlišná. Současně měl model jiný profil křídla. Radoslav nakreslil do plánu profil NACA 4411. Tedy poměrně tlustý profil, který měl zajistit modelu pomalý a klidný let.

Model měl krásné tvary a, když jej srovnáte s FM-288 A-III, zjistíte, že se tvarově a konstrukčně shodují. Dokonce jsem přesvědčen, že trup a výškovka se shodují zcela. Pouze křídlo pro FM288 A-III dostalo jiný počet žeber, aby se dosáhlo většího rozpětí. Současně název Militkyho modelu říká, že stroj má rozpětí 2,8 metru a je tam to A a římská trojka jako Amigo 3. Což potvrzuje, že se vyšlo právě z tohoto návrhu.

Podívejme se tedy na konstrukci trupu podrobněji.

Trup je možné stáhnout zde:

Trup je stavěn z prkének balsy a krabička je vytvořena tak, že v rozích jsou balsové nosníky trojúhelníkového průřezu. Směrovka a výškovka je poměrně hodně odlehčená, není potažena balsou ani částečně jako u Admirála 3.

U křídla jsem do plánu doplnil informaci o profilech.

Křídlo můžete stáhnout zde:

Plán není datován. Přesto si, díky nalezeným informacím, myslím, že rokem vzniku je rok 1971 či dokonce 1970.

Bohužel, tato velmi dobrá spolupráce byla nečekaně přerušena náhlým úmrtím Freda Militkyho. Je to škoda, třeba bychom se dočkali i dalších zajímavých návrhů. Pokud ještě nějaký takový model, který vyplynul ze zmiňované spolupráce naleznu, určitě se o něm zmíním.

Ještě jedna informace nakonec. Pepík Kubeš se rozhodl model Amigo 3v1 postavit pro kategorii Retro. Takže je tady naděje, že se stroj dostane na nebe. Pokud se tak stane, určitě o tom napíšeme.

Plánky modelů je možné využít volně ke stavbě na základě souhlasu rodiny Radoslava Čížka. Materiály nejsou určeny ke komerčnímu využití. To samé platí pro nákresy, u kterých jsem autorem.

Jiří Hloušek

Zdroj: Archív rodiny Radoslava Čížka

Foto: Archív LMK Kamenné Žehrovice