Pozvánka na soutěž

Vážení přátelé,
za LMK Kamenné Žehrovice si Vás dovoluji pozvat na soutěž č. 288 v kategorii H a A3, kterou pořádáme 10.10. 2020 na spodní části Letiště Kladno u Velké Dobré viz. propozice v příloze.

Po vyhlášení výsledků tohoto kola budou vyhlášeni i vítězové letošního již 9. ročníku Žehrovického házedla.

Těšíme se na Vaši účast

za LMK Kamenné Žehrovice

Pavel Bačina