Expe

KonstruktérRadoslav ČížekRozpětí1750 mm
Rok vzniku1954Plocha32,95 dm2
Rok Publikace2000Váha410 g

Model kategorie A2 Expe, byl poprvé zveřejněn až v Informačních listech číslo 53 v roce 2000. V dobovém tisku nebyla uveřejněna ani muška či zjednodušený plánek. Radoslav Čížek v článku existenci doložil fotografiemi ze svého archivu. V článku i na plánu uvádí, že model vznikl v roce 1952. Dle našeho názoru vznikl až v roce 1954 jako předchůdce modelu Saturn. Trup je širší než u Saturna. V porovnání s Neptunem, který vznikl v roce 1953 je tento model mnohem modernější.

Od určité doby Radoslav Čížek začal chybně uvádět dobu vzniku modelů. U autora asi došlo k chybné úvaze či propojení událostí. Čížek pravděpodobně přestal kontrolovat svůj archiv a byl přesvědčen, že letopočty uvádí správně. Takto došlo k posunu vzniku modelů jako je A2 Čáp, A2 Expe, Žehrovice 2 a další. Ale to může být jen čistá spekulace.

Balsový potah je na tomto plánku nakreslen až do konce křídel, dle dobových zdrojů byl pouze na středu křídla a na prvních dvou žebrech ucha.

Autor se s tímto modelem umístil na Mistrovství republiky v roce 1954 na 3. místě.

Na dolním snímku je motorový model z roku 1957, kde R. Čížek použil křídla z Expe. Zde je vidět blasový potah jen mezi prvními dvěma žebry ucha.

Tentýž plán jako v Informačních listech je zobrazen v Almanachu konstrukcí Radoslava Čížka od Richarda Metze 2001

Stavební plánek 1:1 nakreslil Leopold Walek v roce 2010.

Dle tohoto plánku postavil model postavil Jiří Hruška v RC provedení.

Model postavená Vladimírem Horákem jako RC v roce 2020.