KavkA2

KonstruktérEmil BraunerRozpětí1660 mm
Rok vzniku1952Plocha33,5 dm2
Rok Publikace1953Váha410 g

Stavební výkres se objevil v Leteckém modeláři číslo 4 ročníku 1953 Svůj model pojmenoval KavkA2

Jak se můžete přesvědčit na fotografii předku trupu.  Mezi modeláři to byla  A 2 KAVKA   od Braunera.

Na rozdíl od konstrukce Radoslava Čížka, přistupoval Emil Brauner ke stavbě  s jinou konstrukční filozofií.

Křídlo bylo většího rozpětí s menší hloubkou. Profil byl takzvaně vlastní. Skládal se z profilů MVA 301 horní hrana a MVA 123 spodní hrana.

VOP měla profil Clark-Y  75 % vytvořený z pásků překližky. Měla vzepětí 13° pro zajištění dostatečné směrové stability.

Na kvality Kavky upozornil i Radoslav Čížek v článku v Leteckém modeláři číslo 4 z roku 1953, v článku o soutěži v Polsku.  Uvedl, že Kavka vytrvale proháněla, tehdy nového Neptuna.

Popis modelu a výkres je převzat z Leteckého modeláře číslo 4/ z roku 1953.

S modelem létal ještě v roce 1954 na Celostátní modelářské soutěži (později přejmenované na Mistrovství republiky)  v Kralupech nad Vltavou.

Fotgrafie z našeho archivu

Zmíňka o Kavce byla i v článku uvedeném Aeromodeleru číslo 45 roku 1954 splečně s dalšími žehrovickými modely.

Stavební plánek na Kavku A2 s úpravou pro RC ovládání představil v časopise RC modely   číslo  1 v roce 1997  Leopold Walek . To bylo v době, kdy byl znovu zájem o staré modely v klubech SAM.

Dalším, kdo publikoval  zjednodušený plánek Kavky byl  Zdeněk Raška,  v časopise RC revue číslo 8 v roce 2014.