19. ročník cyklovýletu, nejenom modelářů, Děčín – Kralupy n.Vlt. 12. – 13. 8. 2023

Vážení přátelé modeláři, příznivci volného letu, ale i upoutaného a R/C létání, vážení přátelé nemodeláři, přátelé mých přátel. Nyní máme za sebou opět zhruba polovinu letošní modelářské sezony. Částečně tedy již jsme nasyceni létáním a poletováním, takže nadchází ta správná doba jak se více poznat i při jiné společenské činnosti, pobavit se, předat si letošní poznatky a zkušenosti a zároveň poněkud zocelit své tělesné schránky unavené neustálým vysedáváním za pracovním stolem s lupenkovou pilkou nebo balzořízem v ruce.

Zvu Vás tedy na poněkud netradiční letní neleteckou a přesto modelářskou akci – na 19. ročník dvoudenní cyklistické jízdy modelářů a jejich příznivců, tentokrát na trase –  Kralupy nad Vlt – Litoměřice – Děčín, ve dnech 12. až 13. srpna 2023. Jízda je nastavena nostalgicky, v trase prvního cyklovýletu před mnoha roky.

Celá tato dvoudenní jízda o délce pouhých 124 km, vedoucí po cyklostezkách kopírujících tok Labe a Vltavy, tedy bez zrádných a pro některé z nás nepřekonatelných kopců, je rozložena do dvou etap. Účastnit se můžete buď celé jízdy, pouze jedné etapy, nebo pouze části jedné etapy. Závisí zcela na Vašem výběru.

Sraz k odjezdu je v sobotu 12.8. v 9 hod před nádražní budovou v Kralupech nad Vlt.

1.etapa:  Kralupy nad Vlt – Lužec – Roudnice, příp do Litoměřic.  Ubytování v cyklokempu „U trumpetky“, nebo v kempu v Litoměřicích, ve vlastních stanech.

2.etapa: Pro ty, kteří vydrží –  Litoměřice – Ústí n. Labem – Děčín.

Také není nutné mít obavy z příliš rychlé jízdy,cesta je rozplánována na průměrnou rychlost přibližně okolo 10km/hod..

Zájemci,ozvěte se mi na tel.737 164 138, nebo mailem:pep.kubes@seznam.cz  abychom si mohli upřesnit podrobnosti. A připravte si také k vyprávění své zážitky z modelářských a leteckých, nemodelářských i neleteckých akcí všeho druhu – jedeme se dva dny především bavit a aktivně odpočívat.

Zdraví všechny a těší se na Vás                                                                       Kubeš Josef