Co se děje na svazu?

Vážení kolegové, SMČR v prosinci těsně před koncem roku rozjel nový evidenční systém. Je elektronický. S tím jsou spojeny změny, které následovně popíši. Do tohoto systému má udělený přístup předseda klubu a ten obhospodařuje zde „své ovečky“ již jen v tomto systému. Tento systém pak generuje i předpis pro platbu členských příspěvků.

Pro předsedy a nebo pověřené osoby evidencí (každý klub si musí zvolit jednoho člověka, který má přístup do systému) tím pádem odpadá tvorba excelu – Evidenční karty. Ale jinak si musí stejně udržovat bázi svých členů někde. Současně se zde udržuje více informací než doposud. Jsou to například u nezletilců informace o zákonných zástupcích a jejich kontaktech , u všech pak informace, zda má člen podepsané GDPR. Současně je nutné držet v systému fotografie členů. Vysvětlím proč.

Jsou zrušeny průkazky, které doma máte. Nevydávají se již ani známky. Místo toho je možné ze systému na každý aktivní rok, tedy ten co zaplatíte příspěvky, vytisknout průkazku. To je takový papír s informací, že jste to vy, co jste zaplatili na daný rok příspěvek. Obsahuje i QR kód a informaci o licenci. Tedy předseda, nebo pověřená osoba pak tyto průkazy stáhne a rozešle členům. Ti si buď doklad vytisknou nebo nahrají do mobilu.

Mimochodem, odpadne tak předsedovi, aby řešil, že někdo známku za celý rok nevyzvedl. To je celkem pozitivní.

Proto bych poprosil všechny členy, aby mi poslali do mailu svou fotku. Já je postupně nahraji do elektronické evidence a pak zajistím předání souborů s průkazem každému členovi.

Tedy, prosím, posílejte své fotky během ledna do mého mailu. Pokud fotku během ledna nepošlete, vyberu nějakou „povedenou“ fotku z našich akcí. Takže jsem vás varoval včas 😊

Ještě se vrátím k elektronickému systému. Tento asi v budoucnu bude zajišťovat více funkcí, protože menu je zde rozsáhlé, i když momentálně funkce nefungují. Tak uvidíme do budoucna co všechno se ještě změní.

Mějte se krásně

Jirka Hloušek jako náčelník