Říjnový úvodník

Začnu smutně, ztratili jsme kamaráda a našeho nejstaršího člena klubu, Vláďu Horáka. Oznámení proběhlo naším webem. Pro mě osobně je to veliká ztráta. Ostatně vše jsem napsal do článku, který jsem zveřejnil. Ztratili jsme pamětníka dob největšího rozkvětu našeho klubu a bývalého předsedu klubu. Ztratili jsme i jeho zkušenosti. Jenže to již nezměníme.

Měsíc září uplynul a my se můžeme podívat na to, co se nám v tomto měsíci podařilo. Podařilo se nám odlétat rovnou dvě kola 10. ročníku Žehrovského házedla. Počasí nám přálo, a tak jsme v pohodě obě kola odlétali.

Když se podívám na účast, tak v podstatě krom našich potomků (Hlouškovi a Bačinovi) se žádné další dítě, které chodilo do kroužku jak v Kladně, tak v Žehrovicích neobjevilo. Děti zachraňovali kladenští odchovanci. Bohužel se ukázalo, že děcka, pokud nejsou neustále v kontaktu s klubem, samy modelařinu neřeší. Ještě chci poděkovat všem členům, kteří přijeli na soutěž pomoci. Přijel Jirka Bělohlávek, Petr Parkos, Gejza Mate, samozřejmě Pavel a Veronika Bačinovi s celou rodinou, Roman Fousek. Časoměřičů spousty, jenom účastníků málo. Nakonec Gejza mohl odjet domů, protože nás bylo dostatek a Jirka Belohlávek mohl klábosit s kým chtěl a nemusel měřit. Kamil Vydra se ptal také, zda může přijet. Toho jsem ale zarazil rovnou již doma. Takže všem, kdo nabídli své služby a přijeli, těm takto děkuji.

Jak je to s kroužky? V Kladně jsem kroužek neotevřel. Loňští adepti se s námi rozloučili. Jeden dal přednost hraní na kytaru a druhý floorbalu. Třetí bohužel přešel na internátní střední školu. Přihlásila se dvě děcka, ale to není pro Labyrint finančně únosné, a tak kroužek po létech v Kladně nebude.

Co se týká kroužku v Žehrovicích, zatím nemám zprávu, kolik dětí se přihlásí. Udělali jsme ale jednu změnu. Kroužek je plně v režii klubu, není školní. Udělal jsem dohodu se školou, že kroužek provozujeme sice ve školních prostorách, ale poskytovatelem kroužku jsme my, klub. Jakou to má výhodu – časově kroužek posunujeme na 16:30. Děti platí nám a my kupujeme za to materiál. Samozřejmě máme v zásobě stavebnice pro děti. Můžeme přijmout i děti, které nechodí jen do žehrovské školy. Jsme tím pádem flexibilnější. Jenom nyní čekáme, zda se někdo přihlásí. Začínáme 4. října.

Základní škola Kamenné Žehrovice - Home | Facebook

V měsíci říjnu nás čekají další závody. V neděli 3. je kladenská soutěž. Pak 10. je soutěž naše. Zda to bude opět dvousoutěž nevím, bude záležet na počasí. Ve stejný den je přeložený Sluka Cup, určitě se od nás někdo zúčastní.

V termínu 22.-24.10 budeme pořádat výstavu ke 100 letům Radoslava Čížka – otce zakladatele. Prosím, počítejte s tím, že na výstavě budeme muset dělat dozor, respektive pořadatele. Všechny vás obešlu ještě pozvánkou a informací. Dejte mi vědět, kdo chcete přijít, uděláme z toho směny. Musíme to rozložit mezi ty tři dny. Po ty tři dny stravu se pokusím zajistit v místní hospodě. Podmínka je, mít alespoň tři strávníky, kteří si dají oběd a koupí si pití. Jsme takto dohodnutí s provozovateli hospody.

Pro ty, co vystavují modely, instalace modelů proběhne 21.10 ve čtvrtek po třetí hodině. Prosím, počítejte s tím a model přineste. Předpokládám, že model složíte a umístíte na správné místo, opatříme jej cedulkou s informací a jménem vystavovatele. Je možné, že budu potřebovat pomoci s nějakou další instalací. Modelů je asi padesát. Doufám, že akce přispěje k propagaci našeho klubu.

Podívám se rovnou ještě do prosince. V prosinci nás čeká členská schůze. Předběžný termín je sobota 4.12.2021. Ještě pak rozešlu pozvánku a vyvěsím informaci na webové stránky.

Ještě se vracím ke kalendáři soutěží. Tento se za okolní kluby sestavuje. Nemám ještě info od Kladenského klubu. Naše soutěže jsme již s Pavlem sestavili. Tradičně budeme mít 4 kola Žehrovského házedla. K tomu snad již tradičně Silvestrovskou halu a nově jsem za sebe přidal dvoudenní halovou soutěž v Černošicích. Zkusím jí příští rok uspořádat.

Zde je sestavený kalendář se zatím nám známými soutěžemi.

Tím jsem se vyčerpal.

Doufám, že pravidelně létáte a já se těším na informace od vás a pomoc při našich soutěžích a akcích.

Zdraví Jirka Hloušek