Dlouhé čekání na prvního Admirála

Konečně vám předkládám první z článků o Admirálech. Tento článek bych chtěl věnovat Vláďovi Horákovi, Vláďovi Perglerovi a Vencovi Janoušovi. Proč? Protože byli první, kdo létali s Admirálem, nebo mi poskytli cenné informace. Čest jejich památce.

Bádání o Admirálech začalo od nuly. Na začátku byl jen jeden článek v Modeláři a asi dvě fotografie. To, co jsem shromáždil, je nyní v Badatelně na níže uvedeném odkazu.

Před dvěma roky jsem neměl v ruce nic. Věděl jsem, že model existoval a jak vypadal, ale to bylo všechno. Začal jsem se o Admirálovi bavit s Vláďou Horákem. Po čase mně nabídl plány, které našel v pozůstalosti Radoslava Čížka. Tedy plány, které mu zapůjčila paní Alena Hesslerová. K tomu měl Vláďa vlastní model Admirála 71, a mohl tyto plány porovnat. Když to udělal, zjistil, že jsou to úplně jiné plány a k danému modelu se nehodí. Na víc již Vláďa bohužel neměl sílu a zanedlouho na to odešel.

Hledání ztraceného času…

Jistě víte, že v roce 1971 se odehrála série soutěží jako přebor ČSR (SSR měla svůj autonomní přebor) v kategorii RC-V1 a také RC-V2. Přeboru RC-V1 se tenkrát Vláďa Horák zúčastnil s novým modelem Admirál. Stejného přeboru se zúčastnil i Radoslav Čížek. Protože víme, že Radoslav Admirála 71 nikdy nepostavil, myslím si, že v seriálu létal s jiným modelem, který nazval Terej.

Zde je fotografie Tereje

Jednou se k tomuto modelu vrátím. Ale nyní pojďme k Přeboru ČR. Vláďa Horák s novým modelem dosáhl velkého úspěchu. Získal titul přeborníka ČR. O jednom ze závodů napsal do časopisu Modelář Radoslav Čížek. Dokonce zde umístil fotografii modelu. Vše bylo uvedeno v Modeláři číslo 8 z roku 1971.

Na konci článku si neodpustil filipiku na téma změny pravidel. Ale to je zcela vedlejší. Fotka v modeláři každopádně ukazuje nový model Admirál se zajímavými tvary. Design je mnohem propracovanější než u Radoslavových konstrukcí let šedesátých. Protože i technika pokročila, Admirál neměl tak krátký čumák jako předchozí konstrukce. Tím pádem je design vyváženější a lahodí více oku.

O dva měsíce později v časopise Modelář vyšel trojpohled stroje s názvem Admirál 71. Šlo o velice robustní konstrukci jednokanálového modelu. Byl k němu samozřejmě i článek s popisem konstrukce a také s vysvětlením, proč stroj navrhl právě takto.

Z obrázku bylo jasné, že jde o novou generaci RC modelu, který se později stal ikonou modelářského nebe a vzorem pro další konstruktéry.

Radoslav na konci článku ještě upozornil na to, že plán neposkytne, protože jej již nemá.

Tím chtěl zabránit zájemcům, aby si o plán psali. Je to zvláštní, ale asi nechtěl, aby se model příliš rozšířil. Přesný důvod ale neznám, takže dost spekulací. Po přečtení tohoto závěru článku jsem nalezení plánu považoval téměř za SCI-FI.

Pojďme se podívat na detail onoho třípohledu. Naskenoval jsem kvalitnější obrázek z původní kopie. Tu vlastnil jednak Vláďa Horák, jednak byla v pozůstalosti Radoslava Čížka.

Model má celkové rozpětí křídel 2320 mm, střed má 770 mm. Ve středu je 22 žeber s roztečí 35 mm. Ucho má 385 + 30 mm a počet žeber je 11. Hloubka křídla je 200 mm. K tomu je na obrázku výškovka, která má podle plánku poloviční délku 340 +20 mm a počet žeber je 11. Takto jsme všichni Admirála 71 poznali. Jenže, tuto verzi Admirála jsme opravdu nenašli, a nepředpokládáme, že by jí někdo v Kamenných Žehrovicích postavil.

Praotec Admirál

Radoslav Čížek psal, že model navrhl v době vánoc v roce 1970. Je to možné. Důkazem tohoto tvrzení jsou plány, které jsme s Vláďou Horákem objevili. Vláďa objevil střed křídla a ucho. K jeho modelu se ani jedno nehodilo. Přesto jsem byl přesvědčen, že je to plán právě jednoho z prvních Admirálů. Na plánu středu křídla je uvedeno jméno Admirál a na uchu je uveden již název Admirál 71. Později, asi za rok a půl, jsem v „kouzelné bedně“ objevil trup Admirála a mezi plány různých volných modelů i kopii plánu výškovky.

Jak vypadal Praotec Admirál, se můžete podívat na přiloženém trojpohledu.

Když se pozorně podíváte na křídlo, zjistíte, že počet žeber na středu je o jedno menší než na plánku v Modeláři. Je zde tedy 21 žeber. Pak se určitě zastavíte u roku vzniku. Proč je zde 1971, když Radoslav Čížek píše o Vánocích 1970? Důvod je ten, že trup má dataci rok 1971. Co vás zarazí, je tvar trupu. Celá přední část je jiná, než jak nakreslil Radoslav do Modeláře. Další věc, která vás možná zaujme je rozměr výškovky. Evidentně se Radoslav spletl na trojpohledu z Modeláře. A poslední věc je plocha křídla, která je na obou trojpohledech stejná, ale každé křídlo má jiný rozměr (o těch 35 mm). Radoslav se možná nechtěl ve svém trojpohledu plochou příliš zabývat, a tak opsal plochu z původního plánu.

Nyní se podíváme na plány v detailu. Jsou vzorně nakreslené, vytažené tuší. Je radost na ně pohledět.

Střed křídla

Datum plánu

Radoslav má na plánu spočítanou plochu a štíhlost křídla a zatížení. Je počítáno s rozměrem křídla 2240 mm.

Plán ucha, kde je již poprvé použit název Admirál 71.

Datace plánu

Výškovka Admirála dataci nemá

I když Radoslav psal, že výškovka pro Admirála 2 je stejná jako na Admirálu 71 a neměnila se, zde je důkaz, že se měnila její vnitřní konstrukce. Rozměr nikoliv.

Asi to nejcennější je plán trupu. Kompletní a bez poškození. Směrovka má poněkud odlišný tvar oproti tomu, co je na trojpohledu z Modeláře. Je možné, že oproti původnímu návrhu již Radoslav provedl drobné designové úpravy a tvar optimalizoval.

Datace plánu trupu je leden 1971.

Profil křídla na modelu byl Čížkův. Jak jsem se dozvěděl, říkalo se mu „bramborový“ Tak se na něj podívejme.

Byl uveden vícekrát v různých časopisech.

Dle pečlivosti, s jakou jsou plány nakresleny, si myslím, že byl původně záměr je připravit pro zveřejnění. Druhá možnost byla, že Radoslav byl novou konstrukcí doslova nadšen, chtěl ji zaznamenat co nejpečlivěji, a možná nakonec plány šířit. Proč k tomu nakonec nedošlo, je otázkou. Každopádně, tuto verzi, kterou jsem nazval „Admirál Praotec“, nikdo nepostavil nebo jsem to nezaznamenal.

Verze Admirál 71

Ještě se vrátím k verzi nakreslené v časopisu Modelář. Beru to tak, že je to první Admirál s přívlastkem 71. Protože trup by měl zůstat stejný, stejně jako výškovka a nakonec i ucho křídla, udělal jsem úpravu původního plánu středu křídla. Takže pak model dostal kýžené rozpětí 2320 mm. Tuto verzi jsem nazval Admirál 71 A. Přívlastek „A“ jsem mu dal na základě toho, že v časopise Modelář již jedna verze vyšla.

Původní plán středové části jsem upravil. Dokreslil jsem jedno žebro navíc, tedy 22. Plán naskenoval, takže je dostupný v měřítku 1:1.

Protože tento plán není originální plán Radoslava Čížka, ale moje úprava, nedatoval jsem jej ani nesignoval.

Ještě se vrátím k Vláďovi Perglerovi. Ten se rozhodl Admirála 71 ve stejné verzi kdysi postavit. Model jej přesvědčil svými výkony. Překreslil si plán dle trojpohledu v Modeláři. Potýkal se právě s rozměry výškovky a také trupu. U výškovky, kde se snažil dodržet rozteč žeber, mu tím pádem vyšlo o jedno žebro navíc. Plán mi zapůjčil a já jej naskenoval. Tak se můžete podívat.

Jeho model ale létal s jiným profilem. Tím byl NACA 4409. Čížkův originální profil se Vláďovi nelíbil.

Admirál 71 VH

Vladimír Horák odlétal spoustu soutěží s modelem, který měl jiný rozměr křídla, než bylo uvedeno u Praotce nebo publikovaného Admirálu 71. Jak jsem později zjistil, křídlo bylo o 10 mm hlubší. Profil byl asi upravený z profilu Radoslava Čížka RC 3765-105. Model pod řízením zkušeného Vládi Horáka nelétal špatně. Vláďa si jej pochvaloval a dokonce tvrdil, že létá lépe než Admirál 2. Měl srovnání, protože byl majitelem i druhé verze.

Tady je na snímku pravděpodobně na soutěži v Drozdově. Ze stejného místa je pak i další jeho fotografie.

A protože jsem vzpomínal Vencu Janouše, jakožto dalšího majitele Admirála 71, máme společnou fotku Vládi a Vency.

Vláďův model je asi po havárii a následné opravě, protože pruhy na křídle a výškovce jsou přerušené. Janoušův model nemá ten malý aerodynamický přechod mezi svislou ocasní plochou a trupem. Jinak vypadají shodně.

Když už jsme u těch fotografií, Vláďa Horák létal v té době RC modely s Iglou a Gamou. Na fotografii je vidět tehdejší RC vybavení modelu.

Ještě mám dvě fotografie z pozdější doby. Na této nese model Radoslav Čížek. Je to při soutěži na Velké Dobré.

A poslední fotka je skupinová přibližně z let osmdesátých opět na Velké Dobré.

Na této fotce je zprava Zdeněk Hessler se standardním Admirálem 2. Vláďa Horák s Admirálem 71, Václav Valenta s Admirálem 2, jeho syn na zemi se standardním Admirálem 2, ve stoje pak Zdeněk Vyskočil také se standardním Admirálem 2, Radoslav Čížek s Admirálem 3 a úplně vlevo František Dvořák s Lionem.

Model Vládi Horáka ještě existuje a já jsem jej mohl díky jeho rodině změřit a nafotit. Takže, kdo model nepamatuje, nyní uvidí jaké měl barvy. Současně jsem zkonstatoval, že není schopen momentálně letu a potřeboval by opravu.

Srovnání trupů Admirál 71 a Admirál 2.

Křídlo modelu. Zde jsem zjistil, že je o 10 mm hlubší, tedy 210 mm. Rozteče a počty žeber jsou stejné jako u Admirála 71. Dokonce i nosníky mají stejné rozteče a rozměry jako obě předchozí verze.

RC vybavení časem Vláďa změnil na proporcionální soupravu.

Vláďa své modely na směrovce čísloval a uváděl rok stavby.

Zde je tedy uvedeno, že jde o  RC model 5. v pořadí z roku 1970. Znamená to, že jeho model byl postaven určitě jako první, a je otázkou, jaký plán byl pro stavbu použit. Upřímně, bádal jsem co znamenají písmena na Vláďových modelech. Napadl mě měsíc nebo označení roku. Moje žena se podívala a říká, „to je pořadí modelu, jenom je to děláno pomocí písmen.“ Písmeno „E“ je na pátém místě v abecedě. Tak to vidíte.

Podle změřených křídel jsem se pokusil plán křídla nakreslit. Nejprve střed.

A ještě ucho. Koncový oblouk je shodný s původním plánem Admirálu 71. Konkrétně, souhlasí poslední koncové žebro.

Plány jsou nakresleny pouze tužkou na pauzáku. Možná se jednou pochlapím a vytáhnu je tuší.

Ještě se vrátím k tomu letopočtu. I když za praotce považuji jiný model, tento byl nakonec první postavený a první ve vzduchu.

Podívali jsme se na první Admirály z úspěšné řady RC modelů. Žehrovičtí dostali do ruky výkonný model s velkou pevností. Hned v prvním roce používání dosáhli skvělých výkonů.

Je to již více jak padesát let, co Radoslav Čížek Admirála navrhl. Jsem rád, že se povedlo dohledat některé verze tohoto modelu, doplnit dokumentaci a získat i fotografie. Díky tomu máme kompletní plány modelu. Toho si cením nejvíce. Možná jej někdo i postaví, a já to budu považovat za určitou satisfakci co se mého nadšení a snažení týká.

Po dohodě s rodinou Radoslava Čížka jsou uvedené plány volně k použití. Neslouží ke komerčním účelům. To samé platí o náčrtcích a pláncích autora článku.

Jiří Hloušek

Zdroj: archív LMK Kamenné Žehrovice