PF 2024

Vážení kolegové, kamarádi a příznivci našeho webu,

končí rok 2023 a začíná rok nový, ten s číslem 2024. Ten rok první přinesl spoustu zajímavého, byl to rok velmi náročný, stihnout deset soutěží z toho dvě pylonářské a z toho jedno Mčr, k tomu velkou výstavu, bylo poměrně namáhavé. Ale vše jsme nakonec zvládli. Čeká nás ještě soutěž poslední, a to Modelářský Silvestr. Doufám, že bude účast hojná a zájem o ní neuvadne.

Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, modelářské radosti, i když se nad tímto sportem stahují velká černá mračna v podobě nebývalých omezení a možná i určitých proher s mocipány a ignoranty, kteří našemu ušlechtilému koníčku nerozumí a házejí nás do jednoho pytle s podnikateli a teroristy.

Věřím, že i přesto všechno si najdeme příležitost si zalétat, něco postavit a popovídat si při našich setkáních.

Za klub LMK Kamenné Žehrovice

Jiří Hloušek