Prováděcí opatření pro provoz RC letadel od 1. ledna 2023

Text jsem přejal z webu Klubu Leteckých modelářů ČR

Svaz modelářů obdržel od Úřadu pro civilní letectví Prováděcí opatření pro provoz v rámci modelářských klubů v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Prováděcí nařízení je datováno k 30.12.2022. Uvádíme zde z něj podstatné.

Úřadu pro civilní letectví v Prováděcím nařízení stanoví, že Svaz modelářů České republiky je na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy oprávněn v přechodném období od 2. ledna 2023 do 31. prosince 2023 nadále působit jako modelářský klub ve smyslu článku 16 (2) písm. b) prováděcího nařízení Komise, a to i přes to, že doposud nezískaly potřebné oprávnění k této činnosti vyžadované na základě vnitrostátní právní úpravy, která však doposud nenabyla účinnosti.

Provoz je výhradně možný v souladu se zavedenými postupy, organizační strukturou a systémem řízení modelářského klubu, a současně v mezích způsobu a rozsahu provozu, včetně provozních omezení, a v souladu se stanovami modelářského klubu a to tak jak byly tyto skutečnosti Úřadu pro civilní letectví předloženy Svazem modelářů a Úřadem akceptovány.

Další provoz je podmíněn, že Svaz modelářů zajistí ve smyslu čl. 16 odst. 2) písm. b) prováděcího nařízení Komise, že:

– dálkově řídící piloti provádějící provoz v rámci modelářského klubu budou informováni o podmínkách a omezeních stanovených v zavedených postupech;

– pilotům v rámci modelářského klubu bude poskytována pomoc za účelem dosažení minimální způsobilosti potřebné k tomu, aby mohli provozovat bezpilotní systémy bezpečně a v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými v zavedených postupech;

– Svaz modelářů přijme vhodná opatření, má-li informace, že dálkově řídící pilot provádějící provoz v rámci modelářského klubu nesplňuje podmínky a omezení stanovené v zavedených postupech, a v případě potřeby o tom informuje ÚCL;

– Svaz modelářů na žádost Úřadu poskytne dokumentaci nezbytnou pro účely dozoru a kontroly výkonu vlastní modelářské činnosti.

Co toto Prováděcí opatření znamená pro piloty, členy Svazu modelářů

Když to zjednodušíme, tak díky vstřícnému kroku Ministerstvo dopravy ČR a Úřad pro civilní letectví létáme jako dosud.

Zde jsou příslušné provozní postupy a omezení:

Členové Svazu modelářů ČR provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 25 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění tří následujících podmínek:

a) Provoz modelu letadla je možný podle Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

b) Model letadla odpovídá Sportovnímu řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo FAI pravidlům – Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy Svazu modelářů ČR stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen Svazu modelářů, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s těmito pravidly, musí postupovat podle platné legislativy.

Všem pilotům modelů Svazu modelářů doporučujeme tato pravidla prostudovat, v případě, že si nebudete něčím jisti, tak kontaktujte svého předsedu klubu nebo zkušenějšího kolegu. Případně společně s předsedou, napište na mail predsednictvo KLEM.

Odkaz na předpis 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/index.htm

Dobrým pomocníkem pro ověření bezproblémového místa k létání je web a aplikace

https://dronview.rlp.cz/

Poznámka k častému pohledu nečlenů Svazu Modelářů:

Model letadla podle Sportovního řádu nebo FAI pravidel neznamená, že toto platí jen pro soutěžní kategorie!! Je třeba pouze splnit tyto podmínky Sportovního řádu 1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel:

Největší vzletová hmotnost 25 kg

Největší nosná plocha 500 dm2

Největší plošné zatížení 250 g/dm2

Největší zdvihový objem pístového motoru(ů) 250 cm3

Nejvyšší napětí nezatíženého zdroje elektrického pohonu 60 V

Ještě informační obrázky vyjmuté z předpisu.