Radoslav Čížek a spolupráce s Graupnerem 2 – Taxi! Taxi!

V roce 1966 se na trhu objevil motorový model Taxi od firmy Graupner. Tento malý motorák byl poháněn motorem od stejné firmy.

Byl řízen směrovkou a výškovým kormidlem. Křídla se jednoduše přivazovala gumou. Jeho podvozek byl tříkolový. Celkově to byl pohledný model.

Pověst praví, že na počátku této stavebnice byl Fred Militky a také Radoslav Čížek. Hledal jsem nějaké podklady v zapůjčeném archivu, ale k tomuto modelu jsem opravdu nic nenašel. Ani čárku.

Ale přenesme se do roku 1973. Protože Fred si byl vědom toho, že je potřeba občas některý z osvědčených modelů inovovat, zadal tuto práci Radoslavu Čížkovi. Radoslav se tedy pustil do práce a nakreslil nový model, který měl řízenou výškovku, směrovku a křidélka. Ta křidélka byla řízena jen jedním servem, které bylo uloženo v centroplánu. Počítalo se s motorem OS 30 o obsahu 5 kubíků.

Radoslav nakreslil velmi pečlivě trup, výškovku a křídlo s klapkami. Plán je popsán německy a datován 11.7.1973. Originál plánu byl odeslán Fredovi Militkymu. Radoslav si udělal kopii. Pravděpodobně se do ní pak zkreslovaly změny.

Trup je možné stáhnout zde:

Křídlo modelu stáhnete zde:

Přepážky stáhnete zde:

Každá část plánu je datovaná, což není u všech plánů, které Radoslav pro Militkyho dělal, běžné. Pravděpodobně nedošlo k realizaci a práce na modelu byly zastaveny. Z těchto plánů je možné model postavit. Plány jsou dokončené. Ještě uvádím rozměrový náčrtek tohoto modelu.

O rok později začal Radoslav pracovat na jiném modelu podobnému Taxi, respektive přímého elektrického nástupce tohoto modelu. Upravil tvary, výškovku posunul dozadu a křídlo se snažil zjednodušit. Trup byl vypracován ve dvou variantách. Obě verze byly již od začátku elektro. Modelu změnil koncepčně i podvozek na dvoukolový s ostruhou.

Varianta 1

Plán stáhnete zde:

Varianta 2 má jako název modelu uvedeno E1-V2

Plán stáhnete zde:

K tomu je zakreslena jednoduchá výškovka

VOP stáhnete zde:

Nalezl jsem i k trupu odpovídající křídlo. Tvarově to není úplně Taxi, ale je německy popsané a hloubkou a rozpětím pasuje na trupy uvedené výše.

Křídlo stáhnete zde:

K realizaci tohoto návrhu nedošlo. Zůstaly pouze kopie plánů v pozůstalosti.

Přesto si myslím, že Radoslav zužitkoval daný návrh k realizaci svého rekreačního modelu. Ten je zachycen na fotografiích níže. Bohužel, rozměry modelu neznám.

Následující fotografie je z výstavy, která byla uspořádána v osmdesátých letech. Zde je model vlevo v popředí.

Pokud se podaří tento model v pozůstalosti najít, určitě o něm zveřejním informace.

A to je pro dnešek vše. Ve třetím dílu se podíváme na větroně.

Plánky modelů je možné volně využít ke stavbě na základě souhlasu rodiny Radoslava Čížka. Materiály nejsou určeny ke komerčnímu využití.

Jiří Hloušek

Zdroj: Archív rodiny Radoslava Čížka

Foto: Archív LMK Kamenné Žehrovice